Thu, 2 April, 2020, 3:01 am
އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް 8،600 ރުފިޔާ!

މިނިމަމް ވޭޖު ނުވަތަ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް 8،600 ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް މިނިމަމް ވޭޖު ބޯޑުން ލަދާ އަރުވައިފިއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް 8،600 ކަނޑައެޅި ނަމަވެސް މިނިމަމް ވޭޖު ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ދިވެހިންގެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުގައި 6،400 ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް މިނިމަމް ވޭޖު ބޯޑުން ވަނީ ލަފާ އަރުވާފައެވެ.

މިނިމަމް ވޭޖު އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުން އެރުވި ލަފާ އިކޮމޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި މިހާރު އާއްމުކޮށްފައިވާއިރު މި އަދަދުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެ ބޯޑުން ވަނީ ދެ ސިނައިރިއޯއަކަށް ރިއާޔަތް ކޮށްފައެވެ. އެއީ ގޭބިސީއެއްގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކާއި، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތެވެ. އެ ބޯޑުން ކުރި ދިރާސާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި ގޭބިސީއެއްގެ އެވްރެޖް ސައިޒަކީ 5.3 މީހުންނެވެ. ވެއިޓެޑް އެވަރޭޖެއްގެ ގޮތުގައި ބޯޑުން ކަނޑައެޅީ 4.2 މީހުން ކަމަށެވެ. ދިރާސާ ދައްކާ ގޮތުން ކޮންމެ ގޭ ބިސޭއެއްގައި މަދުވެގެން ދެ މީހުންނަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނެވެ.

މި ދިރާސާތަކަށްފަހު ބޯޑުން ކަނޑައެޅީ މިނިމަމް ވޭޖަކަށް ވާންޖެހޭނީ 5،777 ރުފިޔާއާ 8،662 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ މިންވަރަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އަދަދު ނޫން ކަމަށްވާ ނަމަ ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން އެ އަދަދު މުރާޖާ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އިގްތިސޯދީ ހާއްސަ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ދެ އަހަރު ނުވަނީސްވެސް އެ އަދަދު މުރާޖާ ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.