Thu, 2 April, 2020, 1:15 am
އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ނައިބު އަފްޝަން --- ފޮޓޯ/ ވަން އޮންލައިން
ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމްތައް ބަލައިގެންފި

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމުތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލައިގެންފިއެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޕޯކްސް ޕާސަން އަފްޝަން ލަތީފް މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިން މިހާތަނަށް އެ ޕާޓީގެ 877 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމުތައް އީސީން ބަލައިގެންފައިވާ ކަމުގެ ޔަގީންކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީ އަކީ މި އިންތިހާބަށް އެންމެ ކުރިން ތައްޔާރުވި ޕާޓީއެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ މަހުގެ 31ވަނަ ދުވަހު އެޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީ ބާއްވާ އިންތިހާބުގައި އެޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަށަވަރުކުރިއެވެ. އަދި އޭގެފަހުން އެޕާޓީން ވަނީ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތް ކަމަށްވާ ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއްވެސް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެޕާޓީން ވަނީ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުވެސް ކޮށްފައެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި 983 ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބު ކުރަންޖެހޭއިރު، އެ އިންތިހާބު އޮންނާނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.