Sat, 25 January, 2020, 11:06 am
އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންޖެހެއެވެ-އެއީ އެދުވަހަށް ފަހު އިތުރު އެހެންދުވަހެއް ނުވާ ދުވަހެވެ. |ޑރ ޒިޔާދު ބާގިރު

އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވާންޖެހެއެވެ. އެއީ ޤިޔާމަތް ދުވަހެވެ. އެއީ އެދުވަހަށް ފަހުގައި އިތުރު އެހެން ދުވަހެއްނުވާ ދުވަހެވެ. މީސްތަކުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ދިރި ދެމިތިބުމުގެ ޢާލަމަށް ފޮނުއްވޭ ދުވަހެވެ. މީސްތަކުން އެދުވަހުގައި ވާހުށީ ނިޢުމަތުގެ ގޮވަތީގައެވެ. ނުވަތަ ވޭން ދެނިވި ޢަޛާބުގެ ގޮވަތީގައެވެ.

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ( غافر:  59)

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(لقمان: 34) މާނައީ : ހަމަކަށަވަރުން،ގިޔާމަތް ވުމުގެ ވަގުތު ދެނެވޮޑިގަތުންވަނީ ﷲގެ ހަޒްރަތުގައެވެ.އަދި އެކަލާންގެ ވާރޭ ވެއްސަވަތެވެ.އަދި ރަޙިމްތަކުގައިވާ ތަކެތި އެކަލާންގެ ދެނެވޮޑިގެންވެތެވެ.އަދި އެއްވެސް ނަފްސަކަށް އެނަފްސެއް މާދަމާ ހޯދައިގަންނާނީ ކޮންކަމެއްކަމެއް ނޭގޭނެތެވެ.އަދި އެއްވެސް ނަފްސަކަށް އެނަފްސެއް މަރުވާނީ ކޮންބިމެއްގައިކަމެއް ނޭގޭނެތެވެ.ﷲއީ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ޚަބީރު ވަންތަ ރަސްކަލާންގެއެވެ.

 އަލުންދިރުއްވާނެކަން ޤަބޫލުކުރުމަކީވެސް އާޚިރަތަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެކެވެ.

އެއީ އިސްރާފީލްގެފާނު ދެވަނަފަހަރަށް ތާޅަފިލި ފުންމަވާލައްވާ ހިނދު الله ސުބުޙާނަހޫވަތަޢާލާ މަރުވެފައިވާ މީހުން އަލުން ދިރުއްވުމެވެ.

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (الزمر: 68) މާނައީ: “އަދި ތާޅަފިލި ފުންމަވައި ލެވޭނެއެވެ. އެހިނދު ﷲ އިރާދަކުރެއްވި ބަޔަކު ފިޔަވައި އުޑުތަކުގަޔާއި ބިމުގައި ވާހާ ބަޔަކު ހޭނެތިގެން ވެއްޓިދާނެއެވެ. ދެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ތާޅަފިލި ފުންމަވައިލެވޭނެއެވެ. ދެން ހަމަ އެހިނދު މީސްތަކުން ތެދުވެ ބަލަބަލައި ތިބޭނެތެވެ.” (އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ފުރަތަމަ ތާޅަފިއްޔަށް ހޭނުނެތޭބަޔަކީ ބައެއް މަލާއިކަތުންނެވެ. އެކަމަކު ފަހުން އެބޭކަލުންވެސް އަވަހާރަވާނެއެވެ.) ފަހެ، މީސްތަކުން ކައްވަޅުތަކުން ތެދުވެ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ޖަމާވާނެއެވެ. ފައިވާނަށް ނާރައި ހުސްފަޔާއެވެ. ހެދުންނުލައި އޮރިޔާން ހާލުގައެވެ. ޚިތާނަކާއި ނުލައި ގުނަވަން ފުރިހަމަވެގެންވާ ހާލުގައެވެ.

 يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ( الأنبياء: 104) މާނައީ: އެދުވަހަކީ ،ފޮތްތަކުގެ ފަތްފުއްފަތްޖަހައިލެވޭ ފަދައިން،ތިމަންރަސްކަލާންގެ އުޑު ފަތްޖައްސަވައިލައްވާދުވަހެވެ.އެންމެފުރަތަމަ އުފެއްދެވި ފަދައިން އިއާދަ ކުރައްވާ ހުށީމެވެ.އެއީ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ މައްޗަށް އޮތް ވަޢުދެކެވެ.ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލަންގެ އެކަންތަށް ކުރައްވާ ހުށީމެވެ.

ޤިޔާމަތްވާނެ ވަގުތުއެނގިވޮޑިގެން ވަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ އަށެވެ. އަދި އެކަލާނގެވަނީޤިޔާމަތްދުވަސް އައުމުގެ ކުރިން ފާޅުވާނެޢަލާމާތްތަކެއް ޤުރުއާނާއިސުންނަތުގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ.

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ (محمد: 18) މާނައީ:” ފަހެ، އެއުރެންނަށް ނޭނގިތިއްބައި، ކުއްލިޔަކަށް قيامةވުމުގެ ވަގުތު އަތުވެދާނެކަމަށް މެނުވީ، އެއުރެން انتظارކުރޭހެއްޔެވެ؟ ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން، އެކަމުގެ علاماتތައް އަތުވެއްޖެއެވެ. ފަހެ، އެކަން އެއުރެންނާ ހަމަޔަށް އަތުވެއްޖެހިނދު، އެއުރެންގެ ހަނދުމަކުޅައުންވަނީ ކިހިނަކުންހެއްޔެވެ؟

ޤިޔާމަތުގެޢަލާމާތްތައް3ބަޔަކަށްބަހައިލެވިދާނެއެވެ.

  1. 1. ފާޅުވެނިމިފައިވާޢަލާމާތްތައް
  2. ފާޅުވަމުންދާޢަލާމާތްތައް(މިޒަމާނުގެޢަލާމާތްތައް(
  3. 3. ކުރިމަގުގައި ފާޅުވާނެ ޢަލާމާތްތައް

    ފާޅުވެ ނިމިފައިވާ އަލާމާތްތަށް

 މުޙައްމަދުގެފާނު ރަސޫލުކަމައިގެން ފޮނުއްވުން
ހަނދު ދެފަޅިކުރެއްވުން
މުޙައްމަދުގެފާނު ސުވަރުގެ ވަޑައިގަތުން ( މާތް ﷲ އެކަލޭގެފާނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާށި )
ފިތުނަތައް
ހ. އުޘްމާންގެ ފާނު ޝަހީދުކޮށްލުން
ށ. ޖަމަލު ހަނގުރާމަ
ނ. ޞިއްފީން ހަނގުރާމަ
ރ. ޚަވާރިޖުން ފާލުވުން
ބ. ޤުރުއާން އެއީ މަޚްލޫގެއްކަމަށް ބުނާ ފިތުނަ
އިސްތަންބޯލް ފަތަޙަވުން
ބައިތުލް މަޤްދިޞް ފަތަޙަވުން
މުސްލިމުންނާއި ރަތް ، ލޯކުޑަ ، އިސްތަށިން ހަދާފައިވާ ފައިވާނަށް އަރާ މީހުންގެ ހަނގުރާމަ
މުސްލިމުންނާއި މުސްލިމް ނޫން ދޮންމީހުންގެ ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުން ( ޗައިނާ ، މޮންގޯލްސް … )
ރަސޫލެއްކަމަށް ހީކުރާ 30 (ދައްޖާލު) ފާޅުވުން
މުސްލިމުންގެ ބޮޑު ދެ ލަޝްކަރުގެ ހަނގުރާމަ
އެތައްހާސް މުސްލިމުންނެއް މަރުވެގެންދިއުން ( އުމަރު ބުނުލް ޚައްޠާބުގެ ޚިލާފަތުގައި …)
ހިޖާޒްކަރައިން އަލިފާންގަނޑެއް ފާޅުވުން (ބަސްރާގެ އަހުލުވެރިންނަށް ފެންނާނ

                                                                                                                                                                                                               ފާޅުވަމުންދާ އަލާމާތްތަށް

  ބިނާތައް އުސްވުން
އަޅުއަންހެނާ އޭނާގެ ސާހިބު މީހާއަށް ވިހެއުން
ޢަރަބިންގެ ގެތަކުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ފިތުނައެއް އައުން
ޢިލްމު ހިއްޕެވުމާއި ޖަހްލު ފާޅުވުން
ބަނގުރާބުއިން ގިނަވުމާއި އެކަންތައް ހުއްދަކުރުން
ޒިނޭފެތުރިގެން ދިއުން
ބިންހެލުންތައް ގިނަވުން
ޒަމާންތައް ގާތްވުން ( ޒަމާނުގެ ވަގުތުތައް ކަމުގައިވާ އަހަރުތަކާއި ، މަސްތައް ، ހަފްތާތަކާއި ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް ކުރުވުން

    ކުރިމަގުގައި ފާޅުވާނެ އަލާމާތްތަށް

   މަރުވުމަށް އެދުން ( ޤަބުރެއްގެ ކައިރިން ދާ މީހާ ޤަބުރުގައި ވަޅުލެވިފައި ވަނީ ތިމަންނަ ނަމައޭ ހިތަށް އެރުން)
އަންހެނުން ގިނަވުމާއި ފިރިހެނުން މަދުވުން ( ކޮންމެ ފިރިހެނަކަށް 50 އަންހެނުން ރޭޝިއޯ)
ފުރާތުކޯރުން ރަނުގެ ފަރުބަދައެއް ފާޅުވެގެން ދިއުން
ރޫމީން ގިނަވުމާއި އެމީހުން މުސްލިމުންނާ ހަނގުރާމަކުރުން
މުސްލިމުންގެ މެދުގައި ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ފެށުން
އަމާންކަން ފެތުރިގެން ދިއުން
މުދާގިނަވެ ޞަދަޤާތުގައި ހިފާނެމީހަކު ނެތުން
ޢަރަބީންގެ ބިމަށް (ވިނަޔާއި ގަސްގަހާގެހީގެ) ފެހިކަމާއި ކޯރުތައް އެނބުރި އައުން
ޒިނޭފަދަ ފާޙިޝް ޢަމަލުތައް ފާޅުވުމާއި ތިމާގެ ކަމުގެ ގުޅުން ކެނޑުމާއި އަވަށްޓެރިންނަށް ނުބައިކޮށް މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ޢަމަލުތައް ފާޅުވުން
ގެފުޅު ތަޅާލުން އަދި ޢަރަބީން ނިމިގެން ދިއުން
މުއުމިނުންގެ ފުރާނަތައް ހިއްޕެވުމަށްޓަކައި (މަޑު) ނަލަ ވައިރޯޅިއެއް ފޮނުއްވުން
لا إله إلا الله އޭކިޔާ ގޮވާލާނެ މީހަކުނެތުން
މަގުމަތީގައި ޒިނޭކުރުން ފެތުރިގެން ދިއުން
ވަލުޖަނަވާރާއި ހަރުތަކެތި ވާހަކަދެއްކުން
ވާރޭގިނަވެ ގަސްގަހާގެހި މަދުވުން
ކުއްލިމަރު ގިނަވުން
ދޮގު ހެކިދިނުން ގިނަވުމާއި ޙައްޤަށް ހެކިދިނުން ފޮރުވިގެން ދިއުން
މަހުގެ ކުރީކޮޅުފާޅުވާ ހުޅެވިހަނދު ފެންނަލެއް ބޮޑުވުން
މަދީނާއިން އެރަށުގެ ނުބައިމީހުން ނެރެލެވުމާއި އެރަށް ޚަރާބުވުން
ޤަޙްޠާނީއަކު ނުކުމެވަޑައިގަތުން
ބިންގަނޑު ގެންބެވުން ، ސިފަބަދަލު ކުރެއްވުން
އުޑުން ހިލަވެއްސެވުން
ޞާލިހުން ދުނިޔެއާއިވަކިވެގެން ދިއުން
މުއުމިނާގެ ހުވަފެން ތެދުވުން
ބިދުޢާގެ އަހުލުވެރީންގެ ގާތުން ޢިލްމު ހޯދުން
ފުލުހުންނާއި އަނިޔާވެރި އަޢްވާނުން ގިނަވުން
ޢަޖަމީންނާއި ހަނގުރާމަކުރުން
ތުރުކީންނާއި ހަނގުރާމަކުރުން
މިސްކިތްތަށް ބިނާކޮށް ޒީނަތްތެރިކުރުމުގައި އެކަކުއަނެކަކަށް ފަޚުރުވެރިވުން
އެރަށުގެ އެއްބައި ކަނޑުގައި އަނެއްބައި އެއްގަމުގައި އޮންނަ ރަށެއް މުސްލިމުން ފަތަޙަކުރުން
މީސްތަކުން ބައިބަޔަށް އިސްލާމްދީނުން ނުކުމެ ބޭރުވެގަތުން

ޤިޔާމާތުގެ ޢަލާމާތްތައް މިހާރުވެސްފާޅުވަމުން ދާކަމީ ޤިޔާމަތްވުމުގެ ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުންދާކަމުގެ ހެއްކެވެ. ކިތަންމެ މަސައްކަތެއްކުރިއަސް ޤިޔާމާތުގެ ޢަލާމާތްތަކެއް ނުހުއްޓުވޭނެއެވެ. ޤިޔާމަތް ގާތްވެއްޖެއެވެ. ދުނިޔޭގައި ހުރިހިނދަކު ހެޔޮޢަމަލުކުރެވޭތޯ ބަލާށެވެ. އަދި ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި މާތްﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވާށެވެ.ޤިޔާމަތްދުވަހަށް ތައްޔާރުވެގެން އެދުވަހާއި ކުރިމަތިލާށެވެ.

ގިޔާމަތުގެ ބޮޑެތި އަލާމާތްތަށް 10އެކެވެ.

1  މަހުދީގެފާނު ( މުޙައްމަދު ނުވަތަ އަޙުމަދު ބުން ޢަބްދު ﷲ ގެފާނު ) ފާޅުވުން

2  މަސީޙުއް ދައްޖާލް ނުކުތުން
3  ޢީސާޢަލައިހިއްސަލާމް ފައިބައިވަޑައިގަތުން
4  ޔައުޖޫޖު މައުޖޫޖުބާގައިގެ މީހުން ފާޅުވުން
5  މަޝްރިޤާއި މަޢްތިބާއި ޢަރަބި ޖަޒީރާގައި އާދަޔާ ޚިލާފު ބިންގަނޑެއް ގެބްބެވުމުގެ (ތިން) ޙާދިޘާ ހިނގުން
6  އުޑުން ދުންގަނޑެއް ފާޅުވުން
7 ޙަބުޝް ކަރައިގެ ޛުއްސުވައިޤަތައިނި ގެފުޅު މުގުރާލުން
8  ހުޅަނގު ފަރާތުން އިރުއެރުން
9 ބިމުގެ ދާއްބަ ފާޅުވުން
10  ޔަމަނުގެ ޢަދުނުއާއި ޙަޟްރު މައުތު ކަނޑުން ، ޝާމްކަރައަށް މީސްތަކުން އެއްކުރުވާ އަލިފާންގަނޑެއް ފާޅުވުން.