Fri, 28 February, 2020, 3:37 am
ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހަކީ އަބާއްޖަވެރިއެއް، ނަރަކަވަންތަ ވެރިއެއް: ހުތުބާ

މާތް ނަބިއްޔާ މުހައްމަދު صلى الله عليه وسلم އަށް އީމާންނުވެ، އެކަލޭގެފާނުގެ ހިދާޔަތަށް ފުރަގަސްދިން ކޮންމެ މީހަކީ އަބާއްޖަވެރިއެއް ކަމަށާއި އެއީ ނަރަކަވަންތަ ވެރިއެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

“ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ދެކެ ލޯބިވުން” މި މައުޟޫއަށް މިއަދު ދިން ހުކުރު ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއިގެން ވަޑައިގެންނެވި މާތް ސާހިބާ صلى الله عليه وسلم އަކީ ތަގުވާވެރިންގެ އިމާމެއް ކަމަށާއި އެކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވީ ރަހްމަތެއް އަދި ހިދާޔަތުގެ މަގަށް އަލިކުރާ ވޮށެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

އަދި ކައުއިތުރު މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އަށް އީމާންވުމަކީ އީމާންކަމުގެ ރުކުނެއް ކަމަށާއި އެކަލޭގެފާނަށް ކިޔަމަންގަތުމާއި އެކަލޭގެފާނުގެ މަތިވެރި މަގާމަށް ގަދަރުކޮށް އިހްތިރާމްކޮށް އަދަބުތައުލީމް އަދާކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެ ބޮޑެތި ވާޖިބުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ވާޖިބެއް ކަމަށް ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަފްސާއި، މުދަލާއި، އަނބިދަރިންނަށްވުރެ ބޮޑަށް އެކަލޭގެފާނުދެކެ ލޯބިވެ، އެކަލޭގެފާނަށް ނަސްރުދީގެން މެނުވީ އެއްވެސް މުސްލިމެއްގެ އީމާންކަން ފުރިހަމައެއް ކަމަށާއި އެކަލޭގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ތެދުމަގަށް ނަފްރަތުކުރުމާއި ކުޑައިމީސް ބަސްބުނެ، ފުރައްސާކުރުމަކީ އީމާންކަމުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުވާނެ އަމަލެއްކަމަށް އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ވިދާޅުވީ، މާތް ނަބިއްޔާއަށް އީމާންނުވެ، އެކަލޭގެފާނުގެ ހިދާޔަތަށް ފުރަގަސްދިން ކޮންމެ މީހަކީ އަބާއްޖަވެރިއެއް ކަމަށާއި އެއީ ނަރަކަވަންތަ ވެރިއެއް ކަމަށެވެ.

މާތް ﷲ ވަހީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ.

“ހަމަކަށަވަރުން، ﷲ އާއި، އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް އުނދަގޫކުރާ (އެބަހީ: ދޮގުކޮށް ކާފިރުވާ) މީހުން (ދަންނާށެވެ!) ﷲ، އެއުރެންނަށް ދުނިޔެ އާއި އާހިރަތުގައި ލައުނަތްލެއްވިއެވެ. އަދި އެކަލާނގެ އިހާނަތްތެރި އަޒާބު އެއުރެންނަށްޓަކައި ތައްޔާރު ކުރެއްވިއެވެ.”

ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ހަދީޡް ކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ.

“އެ އިލާހުގެ އަތްޕުޅުގައި މުހައްމަދުގެފާނުގެ ފުރާނަފުޅުވާ ކަލާނގެ ގަންދެއްވައި ހަދީޡްކުރައްވަމެވެ. ޔަހޫދީއެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ނަސްރާނީއެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ރިސާލަތު އެމީހެއްގެ ގާތަށް ފޯރައި، އެ ރިސާލަތަށް އީމާންނުވެ މަރުވެއްޖެނަމަ، އޭނާ ވާހުށީ ނަރަކަވަންތަ ވެރިއެއްކަމުގައެވެ،”

Leave a comment

Your email address will not be published.