މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
12 August 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

މިއަހަރު ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރަން ގޮސް ހުއްޓާ ނިޔާވި ކަމަށް ބުނާ ދިވެހި ހައްޖުވެރިޔާ އޮތީ ލައިފް ސަޕޯޓެއްގައި ކަމަށް ދިވެހި ހައްޖު މިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

ހައްޖު މިޝަން އިން މިއަދު ބުނީ، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހައްޖުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ފ. ދަރަނބޫދޫ މުޝްތަރީގެ ސީމާ މުހައްމަދު، 38 އަހަރު މިނާގެ ޓެންޓުގައި ހުއްޓާ ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން މިނާގެ “މިނާ އަލްވާދީ” ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތީ ކޯމާއެއްގައި ލައިފް ސަޕޯޓްގައި ކަމަށެވެ.

އެޑިޓަރުގެ ނޯޓް: މީގެ ކުރީން ސީމާ މުހައްމަދު ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް “ހަފްތާ” ގައި ހަބަރު ޝާއިއު ކުރީ ހައްޖުވެރިޔާގެ ފިރިކަލުންގެ އާއިލާއިން ބުނި ކަމަށް، ނިޔާވި ހައްޖުވެރިޔާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެއަކާ ހަވާލާދީ ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ މުހައްމަދު އެކަން މި ނޫހަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވުމުންނެވެ.

އަދި އެކަމަށްޓަކާ ސީމާ މުހައްމަދުގެ އާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ހަފްތާގެ ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން ނިހާޔަތަށް މައާފަށް އެދެމެވެ. އަދި މި ނޫހުން އެދެނީ ސީމާ މޫސާ އަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމެވެ. އާމީން

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©