Sat, 25 January, 2020, 10:26 am
އާޖެންޓީނާ ބަލިކޮށް ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ފްރާންސް ހޯދައިފި

އާޖެންޓީނާ ބަލިކޮށް ފީފާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ފްރާންސް ހޯދައިފި އެވެ.

ފްރާންސުން އާޖެންޓީނާ ބަލިކޮށްފައިވަނީ 4-3 ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ މެޗްގެ ލީޑު ފްރާންސުން ނެގީ އާޖެންޓީނާގެ އޭރިއާ ތެރެއިން ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭއަށް ކުރި ފައުލަކާއި ގުޅިގެން ފްރާންސްއަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. މި ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މެޗްގެ 13ވަނަ މިނިޓްގައި އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން އެވެ.

އާޖެންޓީނާއިންވަނީ ފްރާންސްގެ ކައުންޓަރ އެޓޭކްތަކަށް އިސްކަންދީގެންކުޅުނު މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން އާޖެންޓީނާއިން ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މިޗްގެ 41ވަނަ މިނިޓްގައި ޑި މަރިއާ އެވެ.

އަދި ދެވަނަ ހާފްފެށިގެން މާގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް އާޖެންޓީނާއިން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ މެޗްގެ ލީޑް އަބުރާލާފައެވެ. މެެޗުގެ 48 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިއޮނެލް މެސީ ގޯލާ ދިމާލަށް ފޮނުވާލިބާރު ބޯޅަ ގޯލަށް ވަނީ ޑިފެންޑަރު ގެބްރިއެލް މަކާޑޯގެ ފައިގައި ޖެހިފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އާޖެންޓީނާއަށް ލީޑު ހިފަހައްޓާލެވުނީ ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށެވެ. އެގޮތުން ފްރާންސުންވަނީ 57 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑެއްޖަހާ މެޗްގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. މިލނަޑު އެޓީމަށް ޖަހާދިނީ ޕަވާޑެވެ. ޕަވާޑް މި ލަނޑު ޖަހާދިނީ އާޖެންޓީނާގެ ޕެނަލްޓީއޭރިއާގެ ބޭރުގައި ހުރެ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާއަކުންނެވެ. އަދި ދެވަނަ ފަހަރަށް ފްރާންސް ކޮޅަށް މެޗްގެ ލީޑު އަބުރާލީ މްޗްގެ މޮޅުކުޅުމެއްދެއްކި އެމްޕާބޭއެވެ. އޭގެ ހަތަރު މިނެޓްފަހުން އޭނާ ވަނީ ފްރާންސްގެ ހަތަރުވަނަ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ނަތީޖާ ފްރާންސްކޮޅަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

އާޖެންޓީނާ އިން މި މެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި ތިންވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ ފަހުވަގުތުކޮޅުތެރޭ މެސީ ދިން ޕާހަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ދެވަނަ ހާފްގައި ކުޅެން އެރި ސާޖިއޯ އަގުއެރޯއެވެ.

މި މެޗުން ބަލިވެ އާޖެންޓީނާ މުބާރާތުން މިރޭ ކެޓިއިރު މިއީ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ސައުތް އެމެރިކާގެ ޓީމުތައް އަތުން ބަލިނުވެ ފްރާންސް އިން ހަމަކުރި ނުވަ ވަނަ މެޗުކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.