Sun, 23 February, 2020, 3:58 pm
ވެސްޓް ހަމްގެ ލޫކަސް ޕެރޭޒް ހޯދަން ޝަލްކޭއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ވެސްޓް ހަމްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ފޯވާޑް ލޫކަސް ޕްރޭޒް ހޯދަން ޝަލްކޭއިން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަދި އާސެނަލްއަށް ވެސް ކުޅުނު އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ޕެރޭޒް ގެންދަން ފްރާންސްގެ ޝަލްކޭއިން މަސައްކަތްކުރަނީ ލޯނެއްގެ ދަށުން، މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް އަންނަ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާގައި ކޮންޓުރެކްޓެއް ހެދޭނެ ގޮތަކަށެވެ.

ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ކޮންޓުރެކްޓެއްގައި ހަތަރު މިލިއަން ޕައުންޑުގެ ފީއަކަށް ޕެރޭޒް ވެސްޓް ހަމްއަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އެ ކުލަބަށް 14 މެޗު އޭނާ ކުޅެދީފައިވާއިރު ފަސް ގޯލު ވަނީ ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައެވެ.

ބުންޑެސްލީގާގެ 12 ވަނައިގާ އޮތް ޝަލްކޭ އިން ޕެރޭޒް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާއިރު، އަންނަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16ގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް އެ ކުލަބް ކުޅޭނެއެވެ.