.
05 August 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އުފުލާލައިފި އެވެ.

އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވަން ކުޅުނު ރޭ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މިމެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު 1-1 އިން ދެޓީމު އެއްވަރުވުމުން، ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި ސިޓީ ކުރި ހޯދީ 5-4 އިންނެވެ.

މިއީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް އުފުލާލި ހަވަނަ ފަހަރުއެވެ.

ރޭގެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ސިޓީން މޮޅަށް ކުޅުނުއިރު، އެޓީމުން ވަނީ މި ހާފުގައި ލީޑު ނަގާފައެވެ. މެޗުގެ 17 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑޭވިޑް ސިލްވާ ދިން ޕާހަކުން މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރަހީމް ސްޓާލިން އެވެ.

ލިވަޕޫލުން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނުކުތް ޑިފެންޑަރު ޖޯ މަޓިޕް އެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ މެޗްގެ 76 ވަނަ މިނިޓްގައެވެ. ނަތީޖާ އެއްވަރުވުމުން ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި ސިޓީން ވަނީ ފަސް ޕެނަލްޓީވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

މިއީ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި ލިވަޕޫލާއި ސިޓީ ވާދަކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©