Sun, 23 February, 2020, 4:32 am
ފުޓްބޯޅައިން ރިޓާޔާ ކޮށްފާނެކަމުގެ ސިގުނަލެއް ރޮނާލްޑޯ ދީފި

ޕޯޗުގަލް އާއި އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަންނަ އަހަރަށް ފަހު ފުޓްބޯޅައިން ރިޓަޔާ ކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކޮށްފިއެވެ.

މަސްހޫރު ކުޅިވަރު ނޫސް ގޯލް އަށް ބަސްދީގަތުމެއްގައި ރޮނާލްޑޯ ބުނީ ފަހަރެއްގައި އަންނަ އަހަރު އެއީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ފަހު އަހަރުކަމަށް ވެސް ވުސް އެކަށީގެން ވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަދި ޔަގީން ކޮށް ބުނަން ދަތިކަމަށްވެސް ރޮނާލްޑޯ ވަނީބުނެފައެވެ.

އަދި ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެއްކަމަށާއި ރިޓަޔަކުރާނީ ޔުވެންޓަސްގައި ހުރެގެން ކަމަށްވެސް ރޮނާލްޑޯއާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ރިޓަޔާކުރުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ރޮނާލްޑޯ ބުނީ ފުޓްބޯޅައިގެ ކެރިއަރާއި މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަމުން ދާކަމަށާއި، އެގޮތުން ކުޅުމާއި ދުރައް ދިއުން ފަހަރެއްގައި ވަރަށް ގާތުގައިވެސް ވެދާނެ ކަމަށް ރޮނާލްޑޯ ވަނީބުނެފައެވެ.

ރޮނާލްޑޯ ބުނީ ފަހަރެއްގައި އަންނަ އަހަރަށްފަހު ރިޓަޔާނުކޮށްފި ނަމަ ދެން ރިޓަޔާ ކުރަން ގަސްދުކުރަނީ އުމުރުން 40 އަހަރު ވުމުން ކަމަށްވެސް ރޮނާލްޑޯ ބުންޏެވެ.

ރޮނާލްޑޯ ބުނީ ރަނގަޅަށް އޭނާގެ ހަށިގަޑަށް ބަލައިގެން އުޅެފި ކަމުގައިވާ ނަމަ އެކަން ނުކުރެވެންވީ ސަބަބެއްވެސް ނެތް ކަމަށާއި އަދިވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށެވެ.

“އަހަރެންގެ އުންމީދަކީ ޔުވެސްޓަސްގައި ރިޓަޔާ ކުރުން. ރަނގަޅަށް ސިއްހަތަށް ބަލައިގެން އުޅެފިއްޔާ 40 އަހަރު ގައި ވެސް ފުޓްބޯޅަ ކުޅެވިދާނެ، ނަމަވެސް ފަހަރެއްގައި އަންނަ އަހަރަށް ފަހު ފުޓްބޯޅައިން ދުރައްޖެހިލަފާނަން” މިހާރު އުމުރުން 34 އަހަރު ރޮނާލްޑޯ ބުންޏެވެ.

ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު 5 ފަހަރު ހޯދުމުގެ އިތުރުން ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖަހާ ކުޅުންތެރިޔާއަށް ދޭ ރަންބޫޓް އެވޯޑް ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ހާސިލުކޮށް އެ އެވޯޑް އެންމެ ގިނައިން ހޯދި ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް ހަދައިފައެވެ. އެކަމަކު ރޮނާލްޑޯ ބުނީ މިވަރުން ނުފުދޭ ކަމަށާއި އިތުރު ކާމިޔާބީ ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ފަސް ވަނަ އަދި ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ރަންބޫޓު ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ރޮނާލްޑޯ ވަނީ އޭނާގެ ކުލަބު ކެރިއަރުގައި 419 ގޯލު އަދި ގައުމީޓީމ،ަށް ކުޅެދިން 158 މެޗުގައި 88 ގޯލު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.