Sun, 23 February, 2020, 3:01 am
އަލެކްސް ޗެމްބަލެއިން ލިވަޕޫލް އާއިއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފި

އިނގިރޭސި ކުލަބު ލިވަޕޫލް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިނގިރޭސި މިޑްފީލްޑަރު އަލެކްސް ޗެމްބަލެއިން އެ ޓީމާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފިއެވެ.

އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ޗެމްބަލައިން ލިވަޕޫލާއި އެކު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އިތުރު ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައެވެ. ޗެމްބަލެއިން ލިވަޕޫލާއި އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާއިރު ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު ގެ އެއްބަސްވުމާއި އެކު ޗެމްބަލެއިން ލިވަޕޫލުގައި 2023 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް މަޑުކުރާނެއެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާރުވެސް ރަގަޅުފޯމެއްގައި އޮތް ލިވަޕޫލަށް މިސީޒަނުގައި ކުޅުނު ގިނަމެޗްތަކުގައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޗެމްބަލެއިން އަށް ގިނަ މެޗުތަކެއް ގެއްލުނުއިރު އޭނާ އަށް ނިމިގެން ދިޔަ ސީޒަނުގައި ކުޅެވުނީ އެންމެ 2 މެޗެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރުމަށްފަހު މީޑިއާއާއި  ވާހަކަ ދައްކަމުން ޗެމްބަލެއިން ބުނެފައިވަނީ ލިވަޕޫލް ފަދަ ބޮޑު ޓީމެއްގައި މަޑުކުރަން ފުރުސަތު ލިބުމަކީ އޭނާއަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް ކަމަށާއި އެގޮތުން ލިވަޕޫލަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށެވެ. އަދި އަންނަ ސީޒަނުގައި ލިވަޕޫލުގެ ޖާޒީއާއެކު އޭނާއަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ގޮތުގައި ޗެމްބަލެއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.