.
25 August 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އެޓީމުން ތާވަލުގެ ދެވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.
 
މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެފްސީ ބޯންމަތް މައްޗަށް ސިޓީ ކުރި ހޯދީ 1-3 ގެ ނަތީޖާއިންނެވެ. މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ފެނިގެންދިޔައީ މެޗުގެ 15 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މިލަނޑު ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ކާމިޔާބުކޮށްދިންއިރު މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ސިޓީން ވަނީ އެޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑުފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު ސިޓީއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރަހީމް ސްޓާލިން އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ މިނަތީޖާއިންނެވެ. 

ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ސިޓީއަށް މާޔޫސްކަމެއް ގެނުވީ ހެރީ ވިލްސަން ހިލޭ ޖެހުމަކުން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންނެވެ. 25 ޔާޑް ބޭރުން އޭނާ ފޮނުވާލި ހިލޭ ޖެހުން އަމާޒު ވީ ސީދާ ގޯލްގެ ކަނަށެވެ.

މިނަތީޖާއާ އެކު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނު އިރު، ސިޓީން މި މެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި 3 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މެޗުގެ 64 ވަނަ މިނެޓުގައި ސާޖިއޯ އަގުއޭރީ އެވެ. މިއީ ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ކާމިޔާބުކުރި 400 ވަނަ ލަނޑެވެ.

 ސިޓީން ތިން މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ދެވަނައިގައި އޮތްއިރު، އެއްވަނައިގައި ލިވަޕޫލް އޮތީ ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ސިޓީއަށް މި ސީޒަންގައި ޕޮއިންޓް ގެއްލުނީ ޓޮޓެންހަމްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައެވެ. އެ މެޗު ނިމުނީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©