Sun, 23 February, 2020, 2:43 am
އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނިއުކާސަަލް އަތުން ޓޮޓެންހަމް ބަލިވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 1-0 އިން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔަ މި މެޗު ފެށިގެން ވެސް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުން ދިޔައީ ނިއުކާސަލް އިންނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ލިބުނު ހުސް ފުރުސަތެއްގެ ބޭނުންކޮށް ނިއުކާސަލްއިން ވަނީ ޓޮޓެންހަމް ގެ ގޯލު ފޫއަޅުވާލައިފައެވެ.

ނިއުކާސައިން މި ލަނޑު ޖެހީ މެޗުގެ 27 ވަނަ މިނެޓުގައި ކްރިސްޓިއަން އަޓްސުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ޖޮއެލިންޓަނެވެ. މިއީ މި ސީޒަނުގައި ނިއުކާސަލްއަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު ޖޮއެލިންޓަން ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލެވެ.

މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމްގެ ފަރާތުން ވަރަށް އާދައިގެ ކުޅުމެއް ފެނުނުއިރު ލަނޑު ޖަހާނެމާ ހުސް ފުރުސަތެއް ތަނަވަހެއް ނުކުރެވުނެވެ.

ނަމަވެސް މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ހެރީ ކޭން އޭރިޔާ ތެރެއަށް ވައްޓާލި ކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމުން ޕެނަލްޓީ އަކަށް އެޕީލްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ވީޑިއޯ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރު)ގެ އެހީ ހޯދުމަށްފަހު މެޗުގެ ރެފްރީ ވަނީ އެއީ ޕެނަލްޓީއެއް ނޫންކަމަށް ނިންމައިފައެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވަނީ އިތުރު މެޗެއް ވެސް ކުޅެފައެވެ. ބާންލީ އާއި ވުލްވްސް ބައްދަލުކުރި މި މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަލިމް އެއްވަރު ވެގެންނެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.