Sun, 23 February, 2020, 2:25 am
އާސެނަލްއިން ޓޮޓެންހަމް ހުއްޓުވުމަށްފަހު ތާވަލްގެ ކުރިޔަށް ޖެހިލައިފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އާއި އާސެނަލް ރޭ ބައްދަލުކުރި މެޗް ފަހަތުން އަރައި އެއްވަރުކޮށްގެން އާސެނަލް އިން ޕޮއިންޓް ތާވަލްގެ ކުރި އަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ފޯރިގަދަ ވަރުގަދަ ކުޅުމެއް ދެ ޓިމުގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެންދިޔަ މިމެޗްގައި ޓޮޓެންހަމް އިން ލީޑުނަގާފައިވަނިކޮށް އާސެނަލުން ފަހަތުން އަރައި އެއްވަރުކުރީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި ނަތީޖާއާއި އެކު ހަތަރު މެޗުން ލިބުނު ހަތް ޕޮއިންޓާ އެކު އާސެނަލް ލީގުގެ ފަސް ވަނައިގައި އޮތީ ހަތަރު ވަނައިގައި މި ވަގުތު އޮތް ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއާ އެއްވަރަށް ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ހަތަރު މެޗުން ލިބުނު ފަސް ޕޮއިންޓާ އެކު ޓޮޓެންހަމް އޮތީ ލީގުގެ ނުވަ ވަނައިގަ އެވެ.

އުތުރު ލަންޑަންގެ ވާދަވެރި ދެކުލަބްކަމަށްވާ އާސެނަލް އަދި ޓޮޓެންހަމް ރޭ އާސެނަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ފަށައިގެން އާސެނަލުން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔަ ނަމަވެސް މެޗުގެ 10 ވަނަ މިނިޓްގައި ޓޮޓެންހަމް އިން ވަނީ ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަންގެ ގޯލުން ލީޑުނަގައިފަ އެވެ. އެރިކް ލަމޭލާ ޖެހި ބޯޅަ އާސެނަލްގެ ކީޕަރު ބާން ލެނޯ އަތުގައި ޖެހިފައި ނުކުތް ވަގުތު އެރިކްސަން ވަނީ ހުސްކޮށް އޮތް ގޯލުގެ ތެރެއަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލައިފަ އެވެ.

އާސެނަލްގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ނަތީޖާ ހަމަ ހަމަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް މެޗުގެ 40 ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލް ގެ ކެޕްޓަން ގްރެނިތް ޝަކާ ޓޮޓެންހަމް ގެ ސޮން އަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ލިބުން ޕެނަލްޓީއަކުން ހެރީ ކޭން ވަނީ ޓޮޓެންހަމް އަށް ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް އާސެނަލް ގެ ކުޅުން ރަނގަޅު ކޮށް އުއްމީދު އާވީ އެލެކްސަންޑަ ލަކަޒެޓް އެވެ. ނިކޮލަސް ޕެޕޭ ދިން ބޯޅަ އެއް އޭރިއާ ތެރެއިން ހަމަ ޖެހިލައި ގޯލްގެ ތެރެއަށް ލަކަޒޭޓް ފޮނުވާލިއެވެ.

އާސެނަލަށް އެއްވަރުކޮށްދިނީ މެޗުގެ 71 ވަނަ މިނިޓްގައި ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަން އެވެ. މަޓެއޯ ގެންޑޫޒީ ދިން ހިތްގައިމު ޕާހަކުން އޮބާމަޔަން ވަނީ ގޯލުގެ ކަނަށް ބޯޅަ އަމާޒުކޮށްލައިފަ އެވެ. އާސެނަލް މޮޅުކޮށްދޭން ގްރީސްގެ ޑިފެންޑަރު ސޮކްރަޓިސް ޕަޕަސްތޮޕަލަސް ޖެހި ގޯލު އޮފްސައިޑް ކަމަށް ނިންމީ ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް)ގެ އެހީ ހޯދުމަށް ފަހު އެވެ.

ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ މެޗުން މޮޅުނުވެވުނީ ލިބުނު ގިނަ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ނުހިފިގެން ކަމަށް ބުންޏެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.