މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
07 September 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު ގައުމީ ޓީމުން ވަގުތީ ގޮތުން ވަކިކުރުމަށްފަހު މިހާތަނަށް ފުރުސަތެއް ނުދީ ހުރި، ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ)އަށް ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ދީފިއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ކުޅޭ މެޗަށް އެކުލަވާލި ގައުމީ ސްކޮޑަށް ދަގަނޑޭ ވަނީ ނަގައިފައެވެ. އަދި އެ މެޗަށް ގައުމީ ޓީމުން ހޮޓެލް ޖެންގައި މިރޭ ކޭމްޕުގައި ވެސް ދަގަނޑޭ ބައިވެރިވާއިރު، ގައުމީ ޓީމު ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ފަރިތަކުރުންތައް މާދަމާ ފަށާނެއެވެ.

ދަގަނޑޭ އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ގައުމީ ޓީމުން ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް ފުރުސަތު ގެއްލުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސަށް ހާޒިރުނުވުމުން އަދަބެއްގެ ގޮތުންނެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ކޯޗު، ދަގަނޑޭއަށް ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި ގައުމީ ކޯޗު ސެގަޓް، ގައުމީ ޓީމުން ދަގަނޑޭއަށް ފުރުސަތު ނުދެނީ ޒާތީ ކަމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

އަދި ދަގަނޑޭއަށް ގައުމީ ސްކޮޑުން ޖާގަ ދީފައި މިވަނީ، އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަލީ ޖަލީލާއި ގައުމީ ކޯޗުކަމުން ސެގަޓް ދުރުކުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގޮވާލަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©