މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
10 September 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އަށް ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނަ ފުރަތަމަ 11 އިން ފުރުސަތު ދީފިއެވެ.

ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނެއްގެ ދައުރު އަދާކުރި ދަގަނޑޭއަށް މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހަށް ފަހުއެވެ.

ދަގަނޑޭ އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ގައުމީ ޓީމުން ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް ފުރުސަތު ގެއްލުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސަށް ހާޒިރުނުވުމުން އަދަބެއްގެ ގޮތުންނެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ކޯޗު، ދަގަނޑޭއަށް ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނެގި ސްކޮޑަށް ދަގަނޑޭ ނެގީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

ދަގަނޑޭ މިރޭ ކުޅޭ މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 އަށް ނެގިއިރު، އިނާ އާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން މިރޭ ބޭއްވި ޕްރީ މެޗު ޕްރެސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗް ޕީޓާ ޝެގަޓް ވަނީ މެޗުތަކުން ދަގަނޑޭއަށް ޖާގަ ދިނުމުގައި ކެތްތެރިވާންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިރޭގެ މެޗުގް ފުރަތަމަ 11 ގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިން:

އަހުމަދު ނޫމާން (ހެލްމެޓް)

ހުސެއިން ޝިފާއު (ކުރޯ)

އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)

އިބްރާހިމް އައިސަމް

ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު)

އަކްރަމް އަބްދުލް ޣަނީ (އަކޫ)

މުހައްމަދު ނާއިމް

އިބްރާހިމް މަހުދީ (ފޭދޫ އިއްބެ)

ހައިޝަމް ހަސަން

މުހައްމަދު ފައިސަލް

ހުސެއިން ނިހާން (ނިހާޓް)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©