Fri, 3 April, 2020, 5:25 am
ބޫޓާން އާއި އެއްވަރުކޮށް ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ސެމީއަށް

ނޭޕާލްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީފައިނަލަށް ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަދުވަހު ބޫޓާންއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުކޮށްގެން ލިބުނު ދެ ޕޮއިންޓާއެކު ރާއްޖެ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި އިރު ކުޅުނު ދެމެޗުން ހަތަރު ޕޮއިންޓާއި އެކު މި ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ސެމީ އަށް ދިޔައީ ބޫޓާންއެވެ. އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނޭޕާލުން މުބާރާތް ނިންމާލީ އެންމެ ޕޮއިންޓެއްލިބިގެންނެވެ.

ބޫޓާން އާއި ރާއްޖެ އަންގާރަދުވަހު ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހިއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ނޭޕާލްއާއި ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުވެސް ނިމުނީ 1 – 1 ން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

މުބާރާތުގެ އަނެއް ގްރޫޕްގައި ހިމެނެނީ އިންޑިޔާ އާއި ސްރީލަންކާގެ އިތުރުން ބަންގްލަދޭޝްއެވެ. އެ ގްރޫޕުން ހަތަރު ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން ބަންގްލަދޭޝް މިހާރުވެސް ވަނީ ސެމީގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ. އިންޑިޔާ އަށް ލިބިފައިވަނީ އެއް ޕޮއިންޓެވެ. ލަންކާ އަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.