Fri, 5 June, 2020, 1:14 am
ރާއްޖެ ކުޅުނު ތިންމެޗުންވެސް ސްރީލަންކާއަތުން ބަލިވެއްޖެ
1

ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސް ޓޭބަލް ޓެނިސް ފިރިހެން ޓީމް އިވެންޓުގައި ކުޅުނު ތިންމެޗުންވެސް ސްރީލަންކާ އަތުން  ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ޓީމު ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސް ޓޭބަލް ޓެނިސް ފިރިހެން ޓީމް އިވެންޓުގައި ލަންކާއާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ މޫސާ މުންސިފް އަތުން ލަންކާގެ ކުޅުންތެރިޔާ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ11-8 ، 11-9 އަދި 11-8 އިންނެވެ.

އަދި ދެވަނަ މެޗުގައި މުހައްމަދު ޝައްފާން އަތުން ލަންކާ ކުޅުންތެރިޔާ މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ 7-11 ، 15-13 ، 7-11، 6-11 އިންނެވެ.

ތިންވަނަ މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ކުޅުނީ މުހައްމަދު ޒީސްތު ނަސީމެވެ. މިމެޗްވެސް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ލަންކާގެ ކުޅުންތެރިޔާވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މިމެޗްގައި ލަންކާ ކުުޅުންތެރިޔާ ޒީސްތުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައިވަނީ 11-4 ، 11-8 އަދި 11-8 އިންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ޓީޓީ ޓީމު މާދަމާ ނިކުންނާނީ މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ނޭޕާލާއި ދެކޮޅަށެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.