.
05 December 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

2021ވަނަ އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ބައެއް އިވެންޓުތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކުޅިވަރާއިބެހޭ ވަޒީރު މަހްލޫފް މިކަން ހާމަކުރެއްވީ ބުދަދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާ ގުޅިގެން 2021 ވަނައަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފުޓްބޯޅަ، ވޮލީބޯޅަ، ޓޭބަލް ޓެނިސް އަދި ބެޑްމިންޓަން އިވެންޓުތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގެ ބިޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއިން 2021ވަނައަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ބައެއް ކުޅިވަރުތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންއަންނައިރު އެއަހަރުގެ ގޭމްސް ބާވަން ނުންމާފައިވަނީ އަވައްޓެރި ޝްރީލަންކާގައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©