ގަލޮޅު ދެކުނަށް ވާދަކުރައްވާ ނާދިރާގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗިން މިރޭ!

އަންނަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އައިމިނަތު ނާދިރާގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗު ކުރުން މިރޭ އޮންނާނެއެވެ.

ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ތާއީދާއެކު މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ނާދިރާގެ ކެމްޕޭން ލޯންޗިން އޮންނާނީ މިރޭ 8:45 ގައި ލޮނުޒިޔާރަތް މަގުގައި ހުންނަ ލިންޗްޕިން ކުރިމަތީގައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ރައީސް މައުމޫން ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާ މިރޭގެ ހަފްލާއަށް ނާދިރާ ވަނީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތު އަރުވައިފައެވެ.

ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ނައިބް އަދި މިހާރު ރައީސް މައުމޫންގެ އެމްއާރުއެމްގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ނާދިރާ އަކީ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

ނަމަވެސް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފެށި އިސްލާހީ މަސައްކަތްތަކުގައި ވެސް ނާދިރާ އިސްކޮށް އުޅުއްވިއެވެ. އަދި އެ  މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އޭނާ ހައްޔަރުވެސް ކުރިއެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ނާދިރާ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އޭނާއަކީ ގަލޮޅު ދެކުނުގެ ރައްޔިތުންގެ އަޑުއަހާނެ އަދި އެ އަޑު އިއްވުމުގައި ސާބިތުކަމާއެކު ހުންނަވާނެ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

ނާދިރާއާއެކު ގަލޮޅު ދެކުނަށް ހަ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއިރު އޭނާއާއެކު އަމިއްލަ ގޮތުން ތިން ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ނާދިރާއަކީ އެ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ ހަމައެކަނި އަންހެން ބޭފުޅާއެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ތަމްސީލް ކުރެއްވި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރައްވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ނަވާޒް އާއި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ދާންދޫ ދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަސްއަދު އަދި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އެޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ ގޮފީގެ ރައީސް މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމެވެ.

އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވަނީ ގ. ވާކްހައުސް އަހުމަދު އާޒިމް އަދި ގ. ތުނަ މިރުފަތު އިސްމާއިލް ޝަފީގެވެ.

“ރައީސް މައުމޫނާއެކު އެމްއާރުއެމް އަށް” މިރޭ!

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރައްވާ މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރުއެމް)އަށް މެންބަރުން ސޮއިކުރުމަށް ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްއާރުއެމުން ބުނީ، “ރައީސް މައުމޫންއާއެކު އެމްއާރުއެމް އަށް” ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ޕާޓީއަށް ފޯމް ފުރުމުގެ ހަރަކާތް އޮންނާނީ މިރޭ 8:45 އިން 10:00 އަށް މ. އެންދެރިމާގޭގައި ކަމަށެވެ.

އެމްއާރުއެމްއަށް ތާއީދުކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން ބާއްވާ އެ ހަރަކާތުގައި ރައީސް މައުމޫން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވެސް އެމްއާރުއެމުން ބުނެއެވެ.

ރައީސް މައުމޫން ހިންގަވަމުން ގެންދެވި އިސްލާހީ ހަރަކާތް، މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރުއެމް) ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުކުރައްވަން ރައީސް މައުމޫން ނިންމެވީ، ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސް ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ކޮންގްރެސް ސައްހަ ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވުމާއި ޕީޕީއެމްގެ މިލްކުވެރިކަަމާ ބެހޭ މައްސަލަަ ވެސް ސުޕްރީމް އެ ކޯޓުން ބާތިލްކުރުމުންނެވެ.

އެއާއެކު އެޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުށަހަޅައިގެން، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނީ މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ މި ސަރުކާރުގެ ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަނަށެވެ.

އެމްއާރުއެމް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމާއެކު އެންދެރިމާގޭގައި އެޕާޓީއަށް މެންބަރުން ހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

އެގޮތުން އެޕާޓީއަށް ކުރީގެ ވަޒީރުންނާއި ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުންނާއި އަންހެނުންވެސް ގުޅެމުންދާއިރު ރައީސް މައުމޫނާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް ވެސް ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެމްއާރުއެމްގެ މެންބަރޝިޕް ފޯމް ފުރުއްވާ އެޕާޓީއަށް ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

މެލޭޝިއާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސް މައުމޫން މެލޭޝިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މެލޭޝިއާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

މ. އެންދެރިމާގޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެމްއާރުއެމްގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ތަރުޖަމާން ތަޒްމީލް އަބްދުލް ސަމަދު ވިދާޅުވީ، ރައީސް މައުމޫން މިރޭ މެލޭޝިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑރ. މަހާތީރު ބިން މުހައްމަދުގެ ދައުވަތަކަށް ކަމަށެވެ.

އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި އައިމިނަތު ނާދިރާ އާއި އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި ދަތުރު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެން ދަތުރުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް މައުމޫން މެލޭޝިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮންކަހަލަ ދައުވަތަކަށް ކަމެއް އަދި ކިހާ ދުވަހަކަށް ކަމެއް އަދި ނޭނގެއެވެ.

ތަޒްލީމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެމްއާރުއެމްގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފަށާނީ ރައީސް މައުމޫން އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގެންނެވުމުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް މައުމޫން މިރޭ މެލޭޝިއާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާއިރު، މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭސްފަރުވާއަކަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެގައުމަށް ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމްއާއެކު އެފަހަރު ރައީސް މައުމޫން މެލޭޝިއާއަށް ވަޑައިގެން އެގައުމުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ތިން ހަފްތާ ހޭދަކުރެއްވިއެވެ.

އެމްއާރުއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މައުމޫން: ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާ!

އެމްއާރުއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އިސްނުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ބޭފުޅުންނަށް ވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް މައުމޫން އެހެން ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް މިރޭ ޝީ ބިލްޑިންގ ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

އެބޭފުޅުންނާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ، ބޮޑެތި މަހުޖަނުންނަށްވާން މަޖިލިސް ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެމްއާރުއެމް އިން މަޖިލީހަށް ހޮވޭ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

“އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އަމިއްލަ ޖީބު މުއްސަނދި ކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށް އަމިއްލަ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ހަދާ ބޮޑެތި މަހުޖަނުންނަށްވާން މަޖިލިސް ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން،” ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނަސޭހަތް ދެއްވާ ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެމްއާރުއެމްގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ބަރާބަރަށް މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާ އެމަނިކުފާނު ވަނީ، އެ މެންބަރުންނަކީ އިހްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރި ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އަންނަ އޭޕްރިލް މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު މަޖިލީުގެ 24 ދާއިރާއަކަށް ބޭފުޅުން ވާދަކުރައްވާނެއެވެ.

ވާދަކުރައްވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަނލުން ގައްސާން މައުމޫން ވާދަކުރައްވާ ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާއަށް ވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުއްވައެވެ.

އަދި މަޖިލީހަށް ކެންޑިޑޭޓުން ނުނެރޭނެ 11 ދާއިރާއެއް ވެސް އެމަނިކުފާނު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާއިރު، އެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ވެސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާދަކުރައްވާ މަންޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވާދަކުރައްވާ މާމިނގިލި ދާއިރާ ހިމެނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ނެރުއްވާއިރު އަދާލަތު ޕާޓީއިން މިހާރު މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލް ކުރާ ހަމައެކަނި ދާއިރާ މަކުނުދޫ ދާއިރާ އާއި ހުޅުމާލެ ދާއިރާ، ދިއްދޫ ދާއިރާ، ހަނިމާދޫ ދާއިރާ، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ، ތިމަރަފުށި ދާއިރާ، ވިލިނގިލި ދާއިރާ، ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ އަދި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ ހިމެނެ އެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް އެއްބަސްވުމެއް އޮތް، އެއާ ހިލާފުވެއްޖެ: މައުމޫން

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނުން ގުޅިގެން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއް އޮތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު އެ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްއާރުއެމްގެ ފަރާތުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ކޯލިޝަންގެ ހަތަރު ލީޑަރުން ގުޅިގެން މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ޕާޓީތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވެފައި އޮތް ގޮތަކީ، ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީން 35 ދާއިރާއަކަށް އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން 22 ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އަދި އަދާލަތު ޕާޓީއަށް 13 ދާއިރާ ދޭން ނިންމިއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ އެމްއާރުއެމްއަށް 17 ދާއިރާ ދޭން އެއްބަސްވިކަމަށް މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އަދަދު ތަކަކީ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއެކު ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުން ވަކިވަކިން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތެވެ. އަދި އެއީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަރުކާރެއްގައި އިއްތިހާދުގެ ބައިވެރިން ހިއްސާވާ ހަމައަށް އަމަލުކުރާނަމަ ޕާޓީތަކަށް ލިބޭނެ ދާއިރާތަކުގެ އަދަދެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އޮތް ކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއެކު ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނުން ގުޅިގެން  މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ސޮއި ކޮށްފައިވާ ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނާއި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފާ ދެމީހުން ޖޭޕީ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީއާއެކު ވަކިވަކިން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް އޮންނާނެ ކަމަށް މީޑިއާއާ ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރައީސް މައުމޫންގެ އެމްއާރުއެމްއާއެކު އެމްޑީޕީން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެއީ އެދުވަސްވަރު ރައީސް މައުމޫން ޖަލުގައި ހުންނެވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި 30 އަހަރު ވެރިކަން ކުރެއްވި ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ކޯލިޝަން ގުޅިގެން މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަކީ ހުދު އެމަނިކުފާނު ވެސް އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ކޯލިޝަންގެ ތެރޭގައި އޮތް އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

“ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ އެއީ އެއްބަސްވުމެއް ނޫނޭ. އަޅެ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެއާ ހިލާފަށް އަމަލުކުރައްވަން ފައްޓަވައިފި. އެމްޑީޕީން ވެސް 86 ސީޓަށް ކުރިމަތިލައްވާ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވެސް ރޭގަ އިއުލާންކުރެއްވި 36 ސީޓަށް ކުރިމަތިލައްވާ ކަމަށް،” އެމްއާރުއެމްއިން މަޖިލީހަށް ވާދަކުރައްވާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރެއްވުމުން މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް އެމްއާރުއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާނީ ކިހިނެތްތޯ ސުވާލު ކުރެއްވުމުން އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމްއާރުއެމް އިން ބޭނުންވާ އަދަދަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ އިހްތިޔާރު މިހާރު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ ހަރަކާތުގެ ނަމުގައި މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 108 ބޭފުޅުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ، އެމްއާރުއެމްގެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް ވާދަކުރައްވާނީ އެމަނިކުފާނުގެ ތާއީދާއެކު އަމިއްލަ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުން ތެރެއިން އެމްއާރުއެމްގެ ތާއީދާއެކު މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދޭނީ އެންމެ ބޮޑު ތާއީދެއް ލިބޭނެ ދާއިރާތަކެއް ވިސްނުމަށްފަހު ކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުރިމަތިލާނެ ދާއިރާތަކާއި އެ ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާނެ ބޭފުޅުން ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެފައި ވަނިކޮށް ރައީސް މައުމޫން ދޫނިދޫއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހާލުކޮޅު ސީރިއަސް ވެފައި ވަނިކޮށް، އެމަނިކުފާނު ދޫނިދޫ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

މައުމޫން ރީފޯމް މޫވްމަންޓުން ބުނި ގޮތުގައި، ރައީސް މައުމޫން މާފުށިން ދޫނިދޫއަށް ބަދަލު ކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ފުރާވަޑައިގެންފައެވެ. ނަމަވެސް ދޫނިދޫއަށް މައުމޫން ބަދަލު ކުރާ ސަބަބެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

އެކެއް ފެބްރުއަރީގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަށްފަހު ފުލުހުން ހިންގި ތަހުގީގަށް ދޯން ދީފައި ނުވާތީ، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމް ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ އެއް އަހަރާއި ހަތް މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރައީސް މައުމޫން ދޫނިދޫއަށް މިއަދު ބަދަލުކުރައްވާއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވެގެން މީގެ ދެ ދުވަހެއް ކުރީން ވަނީ މާލެއިން ޑޮކްޓަރުންތަކެއް ވެސް އެމަނިކުފާނަށް ފަރުވާ ދެއްވުމަށް މާފުށީ ޖަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު ދަނީ އެމަނިކުފާނަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުދޭ ކަމަށްބުނެ، ޖަލު ބަންދުން މިނިވަންކޮށް އާއިލާއާ ހަވާލުކުރުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

ރައީސް މައުމޫން އަކީ ބެނައިން ޕްރޮކްސިސިމަލް ޕޮޒިޝަނަލް ވާޓިގޯގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެއީ ކުއްލިއަކަށް ބޯއަނބުރައި ކޮއްޅަށް ހުންނަން ދަތިވެ އަމިއްލަ އަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭ ޒާތުގެ ބައްޔެކެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، އުމުރުން 80 އަހަރަށްވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ރައީސް މައުމޫން ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނެވިއިރު، ސަރުކާރުން ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ވެސް އުފުލައިފައެވެ. އަދި އެ ދައުވާތަކުގެ ޝަރީއަތްތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާއިރު، އެ ދައުވާތައް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ 17 އަހަރާއި 20 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ރައީސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް އަންނާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ ނުވާ ޕާޓީއާއި ނަންނަމުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ނުހިންގޭނެ: އީސީ

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި ނުވާ ނުވަތަ އެފަދަ ނަމެއް ބޭނުންކޮށްގެން މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތައް ނުބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތް ކަމަށްވާ އީސީ އިން އެގޮތަށް ބުނެފައިމިވަނީ، މިހާރު ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބޭފުޅުންތަކެއް މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމަންޓްގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ފަށާފައިވަނިކޮށެވެ.

މައުމޫން އިސްވެ ހުންނަވައި އުފެއްދި ޕީޕީއެމްގެ ކުލައިގެ ގޮތުގައި ވެސް ބޭނުންކުރަމުންދާ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ދިދަތަކެއްގައި “އެމްއާރުއެމް” ޖަހައިގެން މައުމޫނަށް ތާއީދު ކުރާ ބަޔަކު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިގެންދިޔައީ، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކެނޑިޑެސީ ފޯމް އީސީއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދިޔަ ދުވަހުއެވެ.

އީސީ އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންނެރޭ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް، ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ތާއީދު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގައި ކޮށްގެން ނުވާނެ ތިން ކަމެއް އެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނުގެ 62 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަނާކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކޮށްގެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހިންގާ ތާއީދު ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން، އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކާއި ހަރަކާތްތަކުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާ ނަންތަކެއް ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާކަމުގެ ޝަކުވާ އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަކޮށް، ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިނުވާ ނަމެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ތާއީދު ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތައް ނުބޭއްވުމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ތާއީދު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގައި އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ނިޝާން، ކުލަ ނުވަތަ އެ ޕާޓީއެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ ތަކެތި އެ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ހުއްދަ ނެތި ބޭނުން ނުކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އީސީގެ ބަޔާން ނިންމާލަމުން ބުނީ، ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން ތާއީދު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކަށް އަބަދުވެސް އެ ކޮމިޝަނުން އެއްބާރުލުން ދެމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް މައުމޫން މިނިވަންކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން: ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިނިވަން ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ނަޝީދު އެހެން ވިދާޅުވީ، ރައީސް މައުމޫން ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުންނަވާތާ މިއަދަށް 180 ދުވަސް ވެފައިވާތީ، މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ “އެމަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރާނަން” ކަމަށެވެ.

ކޮއްކޯފުޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން، ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރުމަށްފަހު ރައީސް މައުމޫން ހައްޔަރުކުރިގޮތަށް އެމަނިކުފާނު ބަހައްޓާފައިވަނީ ޖަލުގައެވެ.

ރައީސް މައުމޫން ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުންނެވުމާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް (ކެރެފާ ނަސީމް) ވިދާޅުވީ، ރައީސް މައުމޫން ނުހައްގުން ޖަލުގައި ހައްޔަރު ކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ގެންގުޅުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ނަސީމް ވިދާޅުވި އެވެ.