ބާސެލޯނާގެ ޒުވާން ސްޓައިކަރު، މުނީރު އަލް ހައްދާދީ ސެވިއްޔާއަށް!

ބާސެލޯނާގެ ޒުވާން ސްޓައިކަރު މުނީރް އަލް ހައްދާދީ ސެވިއްޔާއަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ދެ ކުލަބުން އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެއެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އުމުރުން އެންމެ 18 އަހަރުގައި އެ ކުލަބަށް ކުޅެން ފެށި މުނީރު ސެވިއްޔާއަށް ބަދަލުވަނީ އެއް މިލިއަން ޔޫރޯގެ ފީ އަކަށެވެ.

އުމުރުން މިހާރު 23 އަހަރުގެ މުނީރު ސެވިއްޔާއަށް ބަދަލުވުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައި މިވަނީ، ބާސެލޯނާއާއެކު އޭނާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވުމަށް ހަ މަސް ދުވަސް ބާކީ އޮއްވައެވެ.

ނަމަވެސް ބާސެލޯނާއާއި ސެވިއްޔާއާ ދެމެދު މިހާރު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިމަހުގެ ތެރޭގައި މުނީރު ސެވިއްޔާއަށް ބަދަލުވާނެއެވެ.

ސްޕެއިންގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ފެށި މުނީރު ބާސެލޯނާއަށް ބަދަވީ 2011 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެގޮތުން ބާސެލޯނާއަށް ޖުމްލަ 56 މެޗް ކުޅެދީފައިވާއިރު އެކުލަބާއެކު ސްޕެނިޝް ލީގާއި ކޮޕަ ޑެލް ރޭ އާއި ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕްސް ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އެކުލަބާއެކު މުނީރު ވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ފީފާ ކުލަބް ވޯލްޑް ކަޕް އަދި ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް ވެސް އުފުލާލައިފައެވެ.

ސެވިއްޔާއަށް މުނީރު ބަދަލުވުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު، ސްޕެއިންގެ ރިޓަޔާޑް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ޕަބްލޯ މަޗިންގެ ކޯޗުކަމުގައި ކުޅެމުންދާ ސެވިއްޔާ އޮތީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތިން ވަނައިގައެވެ.

ފެބްރިގާސް މޮނާކޯ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުން އައި ސްޕެއިންގެ މިޑްފިލްޑަރު ސެސްކް ފެބްރިގާސް، ފްރާންސްގެ ލީގު ވަންގެ މޮނާކޯއަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.

އާސިނެލްއަށް އެކުގައި ކުޅުނު ތިއެރީ އޮންރީ ކޯޗު ކޮށްދެމުން އަންނަ މޮނާކޯއަށް ފެބްރިގާސް ބަދަލުވެފައިވަނީ ތިން އަހަރާއި ބައިގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

މޮނާކޯއަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު ފެބްރިގާސް ބުނެފައިވަނީ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އޭނާގެ ގެއަކަށް ވާނީ މޮނާކޯ ކަމަށާއި އެ އާ ޗެލެންޖެއް ފަށަން ކެތްމަދުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޗެލްސީއަށް 2014 ވަނަ އަހަރު ބަދަލުވި އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ފެބްރިގާސް އެކުލަބާއެކު ހޭދަކުރި ހަތަރު އަހަރާއި ބައި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ކުލަބަށް 198 މެޗް ކުޅެދީ، އެ ކުލަބާއެކު ޕްރިމިއާ ލީގު ދެ ފަހަރު އަދި އެފްއޭ ކަޕާއި އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް އެއް ފަހަރު އުފުލާލައިފައެވެ.

ނަމަވެސް ފެބްރިގާސް ޗެލްސީ ދޫކޮށްލިއިރު މި ސީޒަނުގައި އޭނާއަށް ވަނީ އެ ކުލަބުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ޖާގަ ލިބުން އެއްކޮށް ގެއްލިފައެވެ.

ރެލިގޭޓް ވުމުން ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މޮނާކޯއަށް ފެބްރިގާސް ބަދަލުވިއިރު، އެޓީމު މިވަގުތު އޮތީ ފްރެންޗް ލީގުގެ 17 ވަނައިގައެވެ.