ގަލޮޅު ދެކުނަށް ވާދަކުރައްވާ ނާދިރާގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗިން މިރޭ!

އަންނަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އައިމިނަތު ނާދިރާގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗު ކުރުން މިރޭ އޮންނާނެއެވެ.

ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ތާއީދާއެކު މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ނާދިރާގެ ކެމްޕޭން ލޯންޗިން އޮންނާނީ މިރޭ 8:45 ގައި ލޮނުޒިޔާރަތް މަގުގައި ހުންނަ ލިންޗްޕިން ކުރިމަތީގައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ރައީސް މައުމޫން ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާ މިރޭގެ ހަފްލާއަށް ނާދިރާ ވަނީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތު އަރުވައިފައެވެ.

ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ނައިބް އަދި މިހާރު ރައީސް މައުމޫންގެ އެމްއާރުއެމްގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ނާދިރާ އަކީ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

ނަމަވެސް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފެށި އިސްލާހީ މަސައްކަތްތަކުގައި ވެސް ނާދިރާ އިސްކޮށް އުޅުއްވިއެވެ. އަދި އެ  މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އޭނާ ހައްޔަރުވެސް ކުރިއެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ނާދިރާ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އޭނާއަކީ ގަލޮޅު ދެކުނުގެ ރައްޔިތުންގެ އަޑުއަހާނެ އަދި އެ އަޑު އިއްވުމުގައި ސާބިތުކަމާއެކު ހުންނަވާނެ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

ނާދިރާއާއެކު ގަލޮޅު ދެކުނަށް ހަ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއިރު އޭނާއާއެކު އަމިއްލަ ގޮތުން ތިން ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ނާދިރާއަކީ އެ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ ހަމައެކަނި އަންހެން ބޭފުޅާއެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ތަމްސީލް ކުރެއްވި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރައްވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ނަވާޒް އާއި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ދާންދޫ ދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަސްއަދު އަދި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އެޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ ގޮފީގެ ރައީސް މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމެވެ.

އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވަނީ ގ. ވާކްހައުސް އަހުމަދު އާޒިމް އަދި ގ. ތުނަ މިރުފަތު އިސްމާއިލް ޝަފީގެވެ.

“ރައީސް މައުމޫނާއެކު އެމްއާރުއެމް އަށް” މިރޭ!

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރައްވާ މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރުއެމް)އަށް މެންބަރުން ސޮއިކުރުމަށް ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްއާރުއެމުން ބުނީ، “ރައީސް މައުމޫންއާއެކު އެމްއާރުއެމް އަށް” ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ޕާޓީއަށް ފޯމް ފުރުމުގެ ހަރަކާތް އޮންނާނީ މިރޭ 8:45 އިން 10:00 އަށް މ. އެންދެރިމާގޭގައި ކަމަށެވެ.

އެމްއާރުއެމްއަށް ތާއީދުކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން ބާއްވާ އެ ހަރަކާތުގައި ރައީސް މައުމޫން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވެސް އެމްއާރުއެމުން ބުނެއެވެ.

ރައީސް މައުމޫން ހިންގަވަމުން ގެންދެވި އިސްލާހީ ހަރަކާތް، މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރުއެމް) ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުކުރައްވަން ރައީސް މައުމޫން ނިންމެވީ، ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސް ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ކޮންގްރެސް ސައްހަ ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވުމާއި ޕީޕީއެމްގެ މިލްކުވެރިކަަމާ ބެހޭ މައްސަލަަ ވެސް ސުޕްރީމް އެ ކޯޓުން ބާތިލްކުރުމުންނެވެ.

އެއާއެކު އެޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުށަހަޅައިގެން، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނީ މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ މި ސަރުކާރުގެ ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަނަށެވެ.

އެމްއާރުއެމް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމާއެކު އެންދެރިމާގޭގައި އެޕާޓީއަށް މެންބަރުން ހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

އެގޮތުން އެޕާޓީއަށް ކުރީގެ ވަޒީރުންނާއި ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުންނާއި އަންހެނުންވެސް ގުޅެމުންދާއިރު ރައީސް މައުމޫނާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް ވެސް ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެމްއާރުއެމްގެ މެންބަރޝިޕް ފޯމް ފުރުއްވާ އެޕާޓީއަށް ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

އެމްއާރުއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މައުމޫން: ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާ!

އެމްއާރުއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އިސްނުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ބޭފުޅުންނަށް ވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް މައުމޫން އެހެން ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް މިރޭ ޝީ ބިލްޑިންގ ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

އެބޭފުޅުންނާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ، ބޮޑެތި މަހުޖަނުންނަށްވާން މަޖިލިސް ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެމްއާރުއެމް އިން މަޖިލީހަށް ހޮވޭ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

“އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އަމިއްލަ ޖީބު މުއްސަނދި ކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށް އަމިއްލަ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ހަދާ ބޮޑެތި މަހުޖަނުންނަށްވާން މަޖިލިސް ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން،” ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނަސޭހަތް ދެއްވާ ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެމްއާރުއެމްގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ބަރާބަރަށް މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާ އެމަނިކުފާނު ވަނީ، އެ މެންބަރުންނަކީ އިހްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރި ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އަންނަ އޭޕްރިލް މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު މަޖިލީުގެ 24 ދާއިރާއަކަށް ބޭފުޅުން ވާދަކުރައްވާނެއެވެ.

ވާދަކުރައްވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަނލުން ގައްސާން މައުމޫން ވާދަކުރައްވާ ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާއަށް ވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުއްވައެވެ.

އަދި މަޖިލީހަށް ކެންޑިޑޭޓުން ނުނެރޭނެ 11 ދާއިރާއެއް ވެސް އެމަނިކުފާނު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާއިރު، އެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ވެސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާދަކުރައްވާ މަންޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވާދަކުރައްވާ މާމިނގިލި ދާއިރާ ހިމެނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ނެރުއްވާއިރު އަދާލަތު ޕާޓީއިން މިހާރު މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލް ކުރާ ހަމައެކަނި ދާއިރާ މަކުނުދޫ ދާއިރާ އާއި ހުޅުމާލެ ދާއިރާ، ދިއްދޫ ދާއިރާ، ހަނިމާދޫ ދާއިރާ، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ، ތިމަރަފުށި ދާއިރާ، ވިލިނގިލި ދާއިރާ، ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ އަދި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ ހިމެނެ އެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް އެއްބަސްވުމެއް އޮތް، އެއާ ހިލާފުވެއްޖެ: މައުމޫން

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނުން ގުޅިގެން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއް އޮތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު އެ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްއާރުއެމްގެ ފަރާތުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ކޯލިޝަންގެ ހަތަރު ލީޑަރުން ގުޅިގެން މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ޕާޓީތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވެފައި އޮތް ގޮތަކީ، ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީން 35 ދާއިރާއަކަށް އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން 22 ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އަދި އަދާލަތު ޕާޓީއަށް 13 ދާއިރާ ދޭން ނިންމިއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ އެމްއާރުއެމްއަށް 17 ދާއިރާ ދޭން އެއްބަސްވިކަމަށް މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އަދަދު ތަކަކީ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއެކު ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުން ވަކިވަކިން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތެވެ. އަދި އެއީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަރުކާރެއްގައި އިއްތިހާދުގެ ބައިވެރިން ހިއްސާވާ ހަމައަށް އަމަލުކުރާނަމަ ޕާޓީތަކަށް ލިބޭނެ ދާއިރާތަކުގެ އަދަދެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އޮތް ކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއެކު ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނުން ގުޅިގެން  މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ސޮއި ކޮށްފައިވާ ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނާއި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފާ ދެމީހުން ޖޭޕީ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީއާއެކު ވަކިވަކިން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް އޮންނާނެ ކަމަށް މީޑިއާއާ ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރައީސް މައުމޫންގެ އެމްއާރުއެމްއާއެކު އެމްޑީޕީން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެއީ އެދުވަސްވަރު ރައީސް މައުމޫން ޖަލުގައި ހުންނެވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި 30 އަހަރު ވެރިކަން ކުރެއްވި ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ކޯލިޝަން ގުޅިގެން މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަކީ ހުދު އެމަނިކުފާނު ވެސް އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ކޯލިޝަންގެ ތެރޭގައި އޮތް އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

“ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ އެއީ އެއްބަސްވުމެއް ނޫނޭ. އަޅެ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެއާ ހިލާފަށް އަމަލުކުރައްވަން ފައްޓަވައިފި. އެމްޑީޕީން ވެސް 86 ސީޓަށް ކުރިމަތިލައްވާ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވެސް ރޭގަ އިއުލާންކުރެއްވި 36 ސީޓަށް ކުރިމަތިލައްވާ ކަމަށް،” އެމްއާރުއެމްއިން މަޖިލީހަށް ވާދަކުރައްވާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރެއްވުމުން މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް އެމްއާރުއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާނީ ކިހިނެތްތޯ ސުވާލު ކުރެއްވުމުން އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމްއާރުއެމް އިން ބޭނުންވާ އަދަދަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ އިހްތިޔާރު މިހާރު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ ހަރަކާތުގެ ނަމުގައި މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 108 ބޭފުޅުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ، އެމްއާރުއެމްގެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް ވާދަކުރައްވާނީ އެމަނިކުފާނުގެ ތާއީދާއެކު އަމިއްލަ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުން ތެރެއިން އެމްއާރުއެމްގެ ތާއީދާއެކު މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދޭނީ އެންމެ ބޮޑު ތާއީދެއް ލިބޭނެ ދާއިރާތަކެއް ވިސްނުމަށްފަހު ކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުރިމަތިލާނެ ދާއިރާތަކާއި އެ ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާނެ ބޭފުޅުން ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.