ބްރިޖްގެ ދަތުރުތަކަށް ނުވަ ބަސް ގެނެސްފި

ހުޅުލެ އާއި މާލެ ގުޅުވައިދޭ ބްރިޖް، ސިނަމާލެ ބްރިޖްގައި ދުއްވާ ބަސްތަކުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

އަންނަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ބްރިޖުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެމްޕީއެލް އިން ގެނައި ފުރަތަމަ ގެނެސްފައިވަނީ ނުވަ ބަހެވެ. އެއީ 40-45  މީހުންގެ ޖާގައިގެ  ކައުޗް ބަސްތަކަކާއި ސިޓީ ބަހެކެވެ.

އަދި އަންނަ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އިތުރު ހަތް ބަސް އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ހަ ބަސް ގެންނާނެ ކަމަށް އެމްޕީއެލް އިން ބުނެއެވެ. އެމްޕީއެލް އިން ގެންނަ ބަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 50-70 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބަހާއި 80-100 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ދެ ބުރި ބަސްތަކެވެ. އޭގެ އިތުރުން 30 މީހުން އުފުލޭ ކުދި ބަސްތަކެއް ވެސް ބޭނުންކުރަން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

އެ ކުންފުނިން މިހާރު ދަނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭން 45 ޑްރައިވަރުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ބްރިޖްގެ ދަތުރުތަކަށް އެމްޕީއެލުން 100 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކުރާއިރު އެ ކުންފުނިން ކުރިން ބުނެފައިވަނީ، ބްރިޖުގައި ދުއްވާ ބަސްތައް ކޮންމެ ދިހަ މިނެޓަކުން އެއް ފަހަރު ދަތުރެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ބްރިޖާ ގުޅޭ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފްތާ ފަށަނީ

މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖް (ސިނަމާލެ ބްރިޖް)އާ ގުޅޭ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނީ ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރިން ކަމަށެވެ.

ބްރިޖާ ގުޅޭ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ބްރިޖުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކާއެކު ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މާލޭގައި ތާރު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ސަލްމާން ރަސްގެފާނު މިސްކިތާ ހިސާބުން ފެށިގެން މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖާ ހަމައަށެވެ. މިހާރު އެ މަގުތައް ކޮނެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.