ހަމަނުޖެހުން ހިންްގި ދިއްފުށީގެ ފަޅުގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ކ. ދިއްފުށީގެ ފަޅުގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޯވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، އެ ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބުނީ މިރޭ ދަންވަރު 1:18 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އަދި އެމްއެންޑީއެފް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ސާވިސްއިން އެ އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް އަދި ހާދިސާގައި މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބުނު ކަމެއް އަދި ނޭނގެއެވެ. އަދި އެކަން އެމްއެންޑީއެފުން ހާމަކޮށްފައިނުވާއިރު އެރަށު ބައެއް މީހުން ބުނާގޮތުން، ލޯންޗުގައި ބަޔަކު ވަނީ ރޯކޮށްލައިފައެވެ.

ދިއްފުށީ ފަޅުގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޯވިއިރު، އެރަށު ފިހާރައަކުން މީގެ ދެ ރޭ ކުރިން ހިނގި ބޮޑު ވައްކަމަކާ ގުޅިގެން ވަގު ހޯދުމަށް ރައްޔިތުން ނުކުތުމުން، ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ވަނީ ހިނގައިފައެވެ.

އަދި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރެއަށް އެ ވައްކަން ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ވަޅިއެއް ހިފައިގެން ވަދެ ހަމަލާދިނުމުގެ ސަބަބުން ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަނީ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ވެސް ގެނެސްފައެވެ.

ދިއްފުށީގައި ވަގަަކުު ހޯދަން ނިކުމެ ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ބަަޔަަކުު ސީރިއަސް ހާލަތެއްގައި

ކ. ދިއްފުށީގައި ރޭ ހިނގި ބޮޑު ވައްކަމާއި ގުޅިގެން ވަގު ހޯދުމަށް ރައްޔިތުން ނިކުތުމުން، ރައްޔިތުންގެ ތެރެއަށް ވަޅިއެއް ހިފައިގެން ވަތް މީހަކު، ދެ މީހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.

ދިއްފުށީގެ ލަވްލީގާޑް ފިހާރަ ފަޅާލައި 180،00 ރުފިޔާ ވަނީ ވަގަށް ނަގައިފަ އެވެ. އެ ފައިސާއާ ފައިސާ ވަގަށް ނެގި މީހުން ހޯދުމަށް އެ ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ވަނީ މިރޭ ނިކުމެފަ އެވެ.

ދިއްފުށީގެ ކައުންސިލް މެންބަރަކު ‘ހަފްތާ’ އަށް ވިދާޅުވީ، އެ ފިހާރައިން ވަގަށް ނެގި ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް، ފިހާރައާ ޖެހިގެން ހުރި ގެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދެ މީހުން ޒަހަމްވީ، ފައިސާ ވަގަށް ނެގި މީހާ ހޯދުމަށް ރައްޔިތުން ނިކުމެ އުޅެނިކޮށް ވަގު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ވަޅިއެއް ހިފައިގެން އައިސް މީހުން ގަނޑު ތެރެއަށް ވަދެ ހަމަލާ ދިނުމުން ކަމަށް ކައުންސިލް މެންބަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ވަޅި ހިފައިގެން އައި މީހާ އެކަގެ އަތައް ހަމަލާދީ އޭނާގެ އަތުގެ ނާރެއް ބުރިކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި އޭނާ ހުއްޓުވަން ނިކުއިން ދެވަނަ މީހާއަށް ވެސް ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ޒަހަމްވި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އަތުގެ ނާރު ބުރިވި މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުންއެވެ. އަދި ވަޅިން ހަމަލާ ދިން މީހާ ހުއްޓުވަން ރައްޔިތުން އަރައިގަތުމުން އޭނާއަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަނިޔާވެފައިވަތީ ފުލުހުންގެ ހިމާޔަތުގައި އެ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.