ހަމަނުޖެހުން ހިންްގި ދިއްފުށީގެ ފަޅުގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ކ. ދިއްފުށީގެ ފަޅުގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޯވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، އެ ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބުނީ މިރޭ ދަންވަރު 1:18 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އަދި އެމްއެންޑީއެފް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ސާވިސްއިން އެ އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް އަދި ހާދިސާގައި މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބުނު ކަމެއް އަދި ނޭނގެއެވެ. އަދި އެކަން އެމްއެންޑީއެފުން ހާމަކޮށްފައިނުވާއިރު އެރަށު ބައެއް މީހުން ބުނާގޮތުން، ލޯންޗުގައި ބަޔަކު ވަނީ ރޯކޮށްލައިފައެވެ.

ދިއްފުށީ ފަޅުގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޯވިއިރު، އެރަށު ފިހާރައަކުން މީގެ ދެ ރޭ ކުރިން ހިނގި ބޮޑު ވައްކަމަކާ ގުޅިގެން ވަގު ހޯދުމަށް ރައްޔިތުން ނުކުތުމުން، ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ވަނީ ހިނގައިފައެވެ.

އަދި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރެއަށް އެ ވައްކަން ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ވަޅިއެއް ހިފައިގެން ވަދެ ހަމަލާދިނުމުގެ ސަބަބުން ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަނީ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ވެސް ގެނެސްފައެވެ.

ދިއްފުށީގައި ވަގަަކުު ހޯދަން ނިކުމެ ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ބަަޔަަކުު ސީރިއަސް ހާލަތެއްގައި

ކ. ދިއްފުށީގައި ރޭ ހިނގި ބޮޑު ވައްކަމާއި ގުޅިގެން ވަގު ހޯދުމަށް ރައްޔިތުން ނިކުތުމުން، ރައްޔިތުންގެ ތެރެއަށް ވަޅިއެއް ހިފައިގެން ވަތް މީހަކު، ދެ މީހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.

ދިއްފުށީގެ ލަވްލީގާޑް ފިހާރަ ފަޅާލައި 180،00 ރުފިޔާ ވަނީ ވަގަށް ނަގައިފަ އެވެ. އެ ފައިސާއާ ފައިސާ ވަގަށް ނެގި މީހުން ހޯދުމަށް އެ ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ވަނީ މިރޭ ނިކުމެފަ އެވެ.

ދިއްފުށީގެ ކައުންސިލް މެންބަރަކު ‘ހަފްތާ’ އަށް ވިދާޅުވީ، އެ ފިހާރައިން ވަގަށް ނެގި ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް، ފިހާރައާ ޖެހިގެން ހުރި ގެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދެ މީހުން ޒަހަމްވީ، ފައިސާ ވަގަށް ނެގި މީހާ ހޯދުމަށް ރައްޔިތުން ނިކުމެ އުޅެނިކޮށް ވަގު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ވަޅިއެއް ހިފައިގެން އައިސް މީހުން ގަނޑު ތެރެއަށް ވަދެ ހަމަލާ ދިނުމުން ކަމަށް ކައުންސިލް މެންބަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ވަޅި ހިފައިގެން އައި މީހާ އެކަގެ އަތައް ހަމަލާދީ އޭނާގެ އަތުގެ ނާރެއް ބުރިކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި އޭނާ ހުއްޓުވަން ނިކުއިން ދެވަނަ މީހާއަށް ވެސް ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ޒަހަމްވި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އަތުގެ ނާރު ބުރިވި މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުންއެވެ. އަދި ވަޅިން ހަމަލާ ދިން މީހާ ހުއްޓުވަން ރައްޔިތުން އަރައިގަތުމުން އޭނާއަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަނިޔާވެފައިވަތީ ފުލުހުންގެ ހިމާޔަތުގައި އެ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.

ދެ ބިދޭސީއަކު ދުއްވަން ތިބި ދޯންޏެއް ހިފަހައްޓައިފި، ކެޕްޓަން އެއް ނަމެއް ނެތް!

ދެ ބިދޭސީއަކު ތިބި ތެޔޮ ދޯންޏެއް ހުއްޓުވާ ބިދޭސީންނައި ދޯނި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، އެ ދޯނި ހިފެހެއްޓީ ފުލުހުންނާއެކު ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން އެމްއެންޑީއެފް ސައުތާން އޭރިއާގައި ހިންގަމުންދިޔަ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ފޭދޫއިން ފުރައިގެން ދިޔަ އެ ދޯނި ހުއްޓުވާ ބަލައި ފާސްކުރިއިރު ދޯނީގައި ދިވެއްސަކު ނެތް ކަމަށާއި ތިބީ ވޯކް ޕާމިޓް ނެތް ދެ ބިދޭސީން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އަދި ދޯނީގައި ނަމެއް ނެތްއިރު، ދޯނީގެ ނަން އެނގޭ މީހެއް ވެސް ދޯނީގައި ނެތް ކަމަށާއި އެއްވެސް ސެޓްފިކެޓެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް މައުލޫމާތު ދިނެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، އެދޯނީގައި ހުރީ ހުޅުމީދޫ ފެނަކައަށް ގެންދާ 6000 ލީޓަރުގެ ޑީސަލް ތެލާއި ފިހާރައަކަށް ގެންދާ އައިސް ކުރި ކުކުޅު ކޮޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދޯނީގެ ކެޕްޓަން ހުރީ ހުޅުމީދޫގައި ކަމަށް އެ ފަރާތުން ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލާގައި ދޯންޏާއި ދޯނީގައި ތިބި ދެ ބިދޭސީން ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ފުލުހުންދަނީ މި މައްސަލަ ބަލަމުންނެވެ.

ތަމްރީންތައް ހިންގަން ފެށީ ލިބުނު އިންޒާރަކާ ގުޅިގެންނެއް ނޫން: ފުލުހުން

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ ސިލްސިލާ ފަރިތަކުރުންތަކަކީ އެއްވެސް ދިމާލަކުން ލިބުނު އިންޒާރަކާ ގުޅިގެން ހިންގަން ފެށި ފަރިތަކުރުންތަކެއް ނޫން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން އެހެން ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގައި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ހިންގަން އުޅޭކަމަށް މީސް މީޑިއާގައި ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެމްއެންޑީއެފްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކަކީ ވަކި ހާއްސަ ކަމަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީންތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިދިޔަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާއަށް ދިން ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މިމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ސިލްސިލާ ފަރިތަކުރުންތަކެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ބުނީ، މި ފަރިތަކުރުންތަކުގެ މަގްސަދަކީ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އެކި މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތާއި އަދި މަލްޓި އޭޖެންސީ ކޯޑިނޭޝަން ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުން ކަމަށެވެ.

“މިއީ އެއްވެސް ދިމާލަކުން ލިބުނު އިންޒާރަކާ ގުޅިގެން ހިންގަން ފެށި ފަރިތަކުރުންތަކެއް ނޫންކަން ދަންނަވަމެވެ،” ފުލުހުންގެ ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ސިފައިންނާ ގުޅިގެން ހިންގާ ތަމްރީންތަކަކީ އެ ސާވިސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލެވުނު ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭންގެ ޕްރައޯރިޓީއެއް ކަމުގައިވާ “އޮޕަރޭޝަނަލް ރެޑީނެސް”ގެ ދަށުން ކުރަން އިސްކަންދީފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަން ވެސް ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ގޮއްވާލީ ފުޅިއެއް، މައްސަލަ ބަލަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮވި އަޑު އިވުނީ ފުޅިއެއް ގޮއްވާލައިގެން ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ، ހުޅުމާލެ 16 ނަންބަރު ފުލެޓް ކައިރީގައި އެއްޗެހި ގޮވިކަހަލަ ބާރުގަދަ އަޑެއް ވިނުނު ކަމަށް ބުނެ އާންމުންގެ ފަރާތަކުން ރޭ 10:10 ހާއިރު މައުލޫމާތު ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ.

އެ މައުލޫމާތާ ގުޅިގެން ބެލި ބެލުމުން 16 ނަންބަރު ފުލެޓާއި 18 ނަންބަރު ފުލެޓާ ދޭތެރޭގައި ސާފް ލިކުއިޑް އަޅައިގެން ފުޅިއެއް ފުޅިއެއް ގޮއްވާލާފައި އޮއްކަން އެނގުނު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަދި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ނުވާ ކަމަށެވެ.

ޔުކްރެއިން މީހާގެ މަރު: ބަސް ޑްރައިވަރުގެ ލައިސެންސް ހިފަހައްޓައިފި

ހިނގާފައި ދަނިކޮށް އެމްޓީސީސީގެ ބަހަކުން ޖެހި ޔޫކްރެއިންގެ ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވި މައްސަލާގައި އެ ބަސް ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރުގެ ލައިސެންސް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވި އެކްސިޑްންޓްގައި ބަސް ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރުގެ ލައިސެންސް ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ކޯޓް މަރުހަލާ ނިމެންދެން ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާފައިވާ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ކަންމަތީގައި ހިނގި އެ އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވީ ޖޮގިން އަށް ނިކުމެ އުޅުނު 31 އަހަރުގެ ޔޫކްރެއިން އަންހެނެކެވެ.

ނިދިފައި އިނދެ ބަސް ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން ހިނގި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ބަސް ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގެ މުއްދަތު ވެސް އިތުރުކުރި އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ.

ބަސް ޑްރައިވަރުގެ އިތުރުން، މިދިޔަ ހަފްތާގައި މާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްތަކާ ގުޅިގެން 12 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ފުލުހުން އާންމުކޮށްފައިވާ ޓްރެފިކް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ފެންނަ ގޮތުން، މާލޭ ސަރަހައްދުގައި މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ 54 އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފަ އެވެ. އެ އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން 12 މީހެއްގެ ލައިސެންސް ހިފަހައްޓާފައިވާކަމަށްވެސް ފުލުހުންގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ.

ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމްގައި ސާވިސް ނަންބަރު ޖަހަން ފަށައިފި

ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމްގައި އެ ފުލުހެއްގެ ސާވިސް ނަމްބަރު ފެންނާނެ ގޮތަށް ހަރުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ފުލުހުން ޒިންމާދާރު ކުރަން އެމީހަކީ ކާކުކަން ދެނެގަތުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމައް ކަމަށެވެ.

“ފުލުހަކީ ކާކުކަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގުމަކީ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު އަދާކުރަން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް،” ހަމީދު ކުވިދާޅުވި އެވެ.

ފުލުހުންގެ ސާވިސް ނަންބަރަކީ ކޮންމެ ފުލުހަކަށް ހާއްސަ ނަންބަރެކެވެ. ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމަށް ގެނައި މި ބަދަލާއެކު ޔުނިފޯމުގައި ހިމެނޭ އެ ފުލުހެއްގެ ނަމުގެ ތިރީގައި ސާވިސް ނަމްބަރު ވެސް ޖަހާފައި ހުންނާނެ އެވެ.

ނިމިގެން ދިޔަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައި، ކާކުކަން އަންގައިދޭ ނަން ވެސް ނުޖަހައި މޫނު ފޮރުވައިގެން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރި ކުރި ކަމަށް ބުނެ އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ޝަކުވާ ކޮށްފަ އެވެ.

ޖެންޑާއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު އަވަސްކުރުމަށް ފުލުހުންނާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާ ގުޅުންހުރި ހައްސާސީ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު އަވަސް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ މިނިސްޓްރީން ފުލުހުންނާ މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދާއެކު މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފު ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު އަވަސްކުރުމާއި ދެ ފަރާތުން ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފައެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާ ގުޅުންހުރި ހައްސާސީ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު އަވަސް ކުރުމަށް ފުލުހުންނާއެކު މަޝްވަރާ ކުރިއިރު، އެ މިނިސްޓްރީއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއް މިފަހުންވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

އެގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވިހެއި ދަރިފުޅު މަރުވި މައްސަލައަކާއި ށ. ފޭދޫގައި އަންހެނަކަށް ރަހުމުކުޑަ އަނިޔާތަކެއް ދިން މައްސަލައެއް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އިއްޔެ އުމުރުން 9 އަހަރުގެ ކޮއްކޮއަށް 18 އަހަރު ނުވާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެ ބޭބެ ޖިންސީ އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ވެސް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

ލަންދޫ ދެ ގެއަކުން ގިިނަަ އަަދަަދެެއްްގެެ ވަކިލާރި ވަގަށް ނަގައިފި

ނ. ލަންދޫގެ ދެ ގެއަކުން 3500 ރުފިޔާގެ ވަކި ލާރި ވަގަށް ނަގައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، ލަންދޫގެ ދެ ގެއަކުން ވަކި ލާރިތަކެއް ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެއް ގެއިން ގެއްލިފައިވަނީ 3000 އެއްހާ ވަކިލާރި ކަމަށާއި ދެވަނަ ގެއިން ގެއްލުނު ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 500 ރުފިޔާގެ ވަކިލާރި ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިންގި އޮޕްރޭޝަނެއްގައި ދެ ގެއިން ގެއްލުނު ކަމަށް ބެލެވޭ ވަކިލާރިތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަކި ލާރި ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވަކިލާރިތައް ފެނުނީ އެރަށުގެ އިރުމަތީކޮޅު ކުނިގޮނޑު ސަރަހައްދުންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެ ސަރަހައްދުން ފެނިފައިވަނީ 1287.89 ރުފިޔާ އާއި 41 އިންޑިއަން ރުޕީސް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ޔުކްރެއިން މީހާ މަރުވި އެކްސިޑެންޓުގައި ބަސް ދުއްވި ޑްރައިވަރު ދޫކޮށްލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ދުއްވި ބަހެއް ދަށުވެ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި، ޔުކްރެއިން އަންހެން މީހާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ބަސް ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ބަހަކުން ޖެހި މިމަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެ އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވީ ހެނދުނު ޖޮގިންއަށް ނުކުމެ އުޅުނު 31 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. އޭނާގެ ގައިގާ ބަސް ޖެހުނީ، ބަސް ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރު ނިދިޖެހި އިނދެފައި ސިއްސައިގެން ގޮސް ސްޕީޑް ބާރުކޮށްލެވުނު ވަގުތު ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިގެން ގޮސްގެންނެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށް، އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދެ ފަހަރު އިތުރުކުރިއެވެ. އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ތިން ދުވަހަށް އަދި ދެވަނަ ފަހަރު ހަތް ދުވަހަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެމްޓީސީސީ ބަސް ދުއްވަން އިން މީހާ ދޫކޮށްލާފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ކަމަށެވެ. އަދި ދޫކޮށްލީ ޝަރުތުތަކަކާއެކު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ބަސް ޑްރައިވަރުގެ އިހުމާލުން ހިނގި އެ އެކްސިޑެންޓުގައި ޑްރައިވަރު ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު، މަރުވި ޔުކްރެއިން އަންހެން މީހާގެ ހަށިގަނޑު އޭނާގެ އާއިލާއާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު މިހާރު ވަނީ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފައެވެ.