މުޙައްމަދު އީމާން
31 July 2018
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ގްލޯރިއާ ޖީންސްގެ އައުޓްލެޓެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

އެއާޕޯޓްގެ ޑިޕާޗާ ހޯލްގައި ހެދި އެ އައުޓްލެޓަކީ ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ގްލޯރިއާ ޖީންސްގެ ދެވަނަ އައުޓްލެޓެވެ. އެ ފްރެންޗައިސްގެ ފުރަތަމަ ރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުވީ، ރަސްފަންނުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަދާފައިވާ ޕެވިލިއަންގަ އެވެ.

ގްލޯރިއާ ޖީންސްގެ އައުޓްލެޓް ވީއައިއޭގައި ހުޅުވުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ހަފްލާގައި މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވީއައިއޭ ހިންގާ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދިލް މޫސާ ވިދާޅުވީ ހުޅުލޭ ވޯޓާ ފްރަންޓުގައި ހުޅުވާ ރެސްޓޯރެންޓުތަކުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އިންޓީރިއާ އާއި ބަދިގޭގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

އަދި އަންނަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު އެތަން ވެސް ހުޅުވާނެ ކަމަށް އާދިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ވޯޓާ ފްރަންޓުގައި ހުޅުވާ ރެސްޓޯރެންޓުތަކަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ފްރެންޗައިސްތައް ގެނައުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އިޓަލީގެ އެޗްއެމްއެސް ހޮސްޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އާއެވެ.  އެ ކުންފުންޏާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ މިދިޔަ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅުއެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 14،000 އަކަފޫޓުގެ ބޮޑު އިމާރާތުގައި އަލަށް ހުޅުވައި އެފްއެންބީ ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޭއެފްސީ، ޕިއްޒާހަޓް އަދި ކޯސްޓާ ކޮފީގެ އައުޓްލެޓުތައް ހިމެނޭނެ އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©