Sun, 23 February, 2020, 3:34 am
ސަޓާ އެވޯޑްސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައްވާން ފަށައިފި

އަންނަ މަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސައުތު އޭޝިއަން ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް، ސަޓާ އެވޯޑްސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައްވާން ފަށައިފިއެވެ.

ސަޓާ އެވޯޑްސް އިންތިޒާމްކުރާ ހައިރައިޒުން ބުނީ ސަޓާގެ ހުރިހާ އިވެލުއޭޝަންތަކެއް މިހާރުވަނީ ނިމިފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން މިއަހަރުގެ އެވޯޑަށް 500 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ވާދަކުރާކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރިސޯޓް، ސިޓީ ހޮޓާ އަދި ސަފާރީ އުޅަނދުތައް ހިމެނޭކަމަށެވެ.

ސައުތު އޭޝިއަން ޓްރެވެލް އެވޯޑްސް، ސަޓާ އެވޯޑްސް އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގައެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރު އެވޯޑް ހަފްލާ އައްޑޫ ސިޓީގެ އިކުއޭޓަރ ވިލެޖްގައި ބާއްވާފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރު މި ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައެވެ. މިއީ ސަޓާ އެވޯޑް ބާއްވާ 4 ވަނަ އަހަރެވެ.

ސަޓާ އެވޯޑަކީ ދެކުނު އޭޝިޔާ ސަރަޙައްދުގައި ދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑަށް ވާއިރު މިއަހަރުގެ ސަޓާ އެވޯޑްސް ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 19 އިން 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސްރީލަންކާގެ އަމާރީ ގާލޭގައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.