އަފްރާހް
21 August 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

މި ސަރުކާރަށް އެއްއަހަރު ފުރޭއިރު ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް ކަނޑައެޅި އަމާޒު ހާސިލުވާނެކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެއްމިލިއަން ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ސަރުކާރަށް އެއްއަހަރު ފުރޭއިރު މި ސަރުކާރުގެ ޓާގެޓަށް ވާސިލުވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒަކީ 1.5 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެގެނައުން ކަމަށްވާ އިރު، މި ކާމިޔާބީ ލިބެނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ އާއި އިންޑަސްޓްރީން ކުރާ މަސައްކަތުން ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް 49،095 ޓޫރިސްޓު އެނދު ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އިރު، މީގެ ތެރެއިން އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން ދަނީ 45،983 އެނދެވެ.

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން ޔޫރަޕުން އަންނަ އިރު، ވަކިވަކި ގައުމުތަކަށް ބަލާ އިރު އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވަނީ ޗައިނާ އިންނެވެ.

ދެވަނައަށް އިންޑިޔާ، ތިން ވަނައަށް އިޓަލީ އުޅޭ އިރު، ހަތަރު ވަނައަށް އުޅެނީ އިނގިރޭސިވިލާތެވެ. އަދި ފަސް ވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އަންނަނީ ޖަރުމަނުންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©