.
30 August 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ނޮވެލްޓީ ބުކްސޮޕުން ބާއްވާ ނޮވެލްޓީ ބުކްފެއަރ ދަރުބާރުގޭގައި ފަށައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދަރުބާރުގޭ ރަންނަ ބަނޑޭރިމަލަމުގަޔާއި ބިއްލޫރިމާލަމުގައި ފެށި މި ބުކްފެއަރ އާއި ގުޅޭގޮތުން ނޮވެލްޓީން ބުނީ އެހެން އަހަރުތަކުގެ ބުކްފެއާރ އަށްވުރެ މިއަހަރުގެ ބުކްފެއާރ ތަފާތުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ބުކްފެއަރގައި 1،000 ވައްތަރުގެ ދިވެހި ފޮތް ލިބެން ހުންނާނެކަމަށްވެސް ނޮވެލްޓީން ބުނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ފެއަރގައި 10 އިންސައްތަ އާއި 70 އިންސައްތައާއި ދެމެދުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ނޮވެލްޓީން ބުނެފައިވާއިރު އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރު ވެސް ލަކީ ޑޮރޯ އެއް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި މި ލަކީ ޑޮރޯއިން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ނޮވެލްޓީން ބުންޏެވެ.

މި ފެއާ ހުޅުވައިދިނީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ، ފިޔަވަތީގެ ކުދިންނާއި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ، އިވުމުގެ ދަތިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަ ކްލާސް (ސީއެޗްއައިސީ)ގެ ދަރިވަރުންނެވެ.

މި ފެއަރ ކުރިޔަށްދާނީ 29 އޮގަސްޓް އިން ސެޕްޓެމްބަރ 10 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކަމަށް ނޮވެލްޓީއިން ބުނެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©