.
11 September 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

މޯލްޑިވިއަން އިން ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، އޮންލައިން ކޮށް ޓިކެޓު ނެގޭނެ އިންތިޒާމު މޯލްޑިވިއަން އިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަން އިން ގެންދަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުން ފެށިގެން ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ހަފްތާއަކުން ތިން ދަތުރު ކުރަމުންނެވެ. މި ދަތުރުތައް ކުރަމުންދަނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އަންގާރަ، ބުރާސްފަތި އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓު ފްލައިޓު ޖެއްސިތާ އަހަރެއް، މި މަސްތެރޭގައިވާއިރު، މިދިޔަ އަހަރުވެސް ޗާޓާ ކޮށްގެން އެ އެއަރޕޯޓަށް ވަނީ ފްލައިޓުތަކެއް ޖައްސާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހު ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓަށް ދަތުރުތައް ފެށީ ޓާމިނަލް އެއްކޮށް ނިންމުމަށްފަހުއެވެ. އަދިވެސް، އެއަރޕޯޓުގެ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމިފައިނުވެއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށިން ނާއި އޮންލައިން ކޮށް ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށާފައިވާއިރު ކުޅުދުއްފުށީ ފުލައިޓްތަކުން ޖާގަ ހޯދަން ދަތުރު ވެރީން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށް އެފަރާތުން މައުލޫމާތުދެއްވައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©