Wed, 3 June, 2020, 5:39 pm
މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ލުއިފުޅީގެ އާ ޕެކޭޖުތަކާއެކު، ގޭސްފުޅި ބަދަލުކޮށްލަން ފަސޭހަ ވެއްޖެ
3

މޯލްޑިވް ގޭހުގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ލުއި ފުޅީގެ ހާއްސަ ދެ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ.

މި ޕެކޭޖްތައް ތައާރަފް ކޮށްފައިވަނީ އެސްޓީއޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގައި މިއަދު އެކަމަށްޓަކާ ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ލުއިފުޅީގެ އާ ޑިޒައިންގެ ސިލިންޑަރު ވެސް ވަނީ ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ.

ޕެކޭޖްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވް ގޭހުގެ މާކެޓިން މެނޭޖަރު، އާމިނަތު މުހައްމަދު ސައީދު (އައިންތު) ވިދާޅުވީ، އެ ކުންފުނިން ތައާރަފްކުރި ލުއިފުޅީގެ އާ ދެ ޕެކޭޖުން ކަސްޓަމަރުންގެ ޖީބަށް ލުއިވެ، ގޭސްފުޅި ބަދަލުކުރުމަށް ލުއި ފަސޭހަ ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން “ލުއި ބޭސިކް” އަދި “ލުއި ސްޓޭންޑަޑް”ގެ ނަމުގައި މިއަދު ތައާރަފްކުރި ދެ ޕެކޭޖަކީ ވެސް ބަންޑަލް ދެ އޮފާއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މިހާރު ދަގަނޅު ފުޅިއާއެކު ލިބޭ ކަނެކްޝަން ކިޓް ވަނީ ހިމަނައިފައެވެ.

ލުއި ބޭސިކް ޕެކޭޖް: 10 ކިލޯގެ ގޭސް ފުޅިއަކާއެކު ފަސް ފޫޓުގެ ގޭސް ހޮޅި، ދެ ކްލިޕް، ސިލިންޑަރު ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ އިތުރުން ގޭސްފުޅި ގުޅައިދޭނީ ހިލޭ އެވެ. މި ޕެކޭޖުގެ އަގަކީ އެންމެ 1250 ރުފިޔާއެވެ.

ލުއި ސްޓޭންޑަޑް ޕެކޭޖް: 10 ކިލޯގެ ގޭސްފުޅިއަކާއެކު ފަސް ފޫޓުގެ ގޭސް ހޮޅި، ދެ ކްލިޕާއި ސިލިންޑަރު ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ގޭސްފުޅި ގުޅައިދޭނީ ހިލޭ އެވެ. މި ޕެކޭޖްގައި އިތުރަށް ހިމަނާފައިވަނީ ލޮކް ކުރެވޭ ސޭފްޓީ ރެގިއުލޭޓަރެކެވެ. މި ޕެކޭޖްގެ އަގަކީ 1435 ރުފިޔާއެވެ.

އައިންތު ވިދާޅުވީ، އަބަދުވެސް އެއް އަގެއްގައި މި ޕެކޭޖްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ލުއި ފަސޭހަ ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ތަފާތު ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފް ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.