ޝަހީދާ
01 August 2018
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މުސްލިމުން ސައުދީއަރަބިއްޔާއަށް ދަތުރު ކުރަމުން އަންނައިރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ދާ ފަރާތްތަކަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ސައުދީން ކިޔަ އެވެ.

އެގޮތުން އިއްޔެ އިނގިރޭސިވިލާތުން ދިޔަ ފުރަތަމަ ގްރޫޕަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައިވަނީ މާމެލާމެލިންނެވެ.

އަދި ކަނޑުމަކުން ސޫދާނުން އިއްޔެ ދިޔަ 2300 ހައްޖުވެރިންނަށްވެސް ފޮނި ކާތަކެއްޗާއި ސިއްހީ މައުލޫމާތު އެކުލެވޭ ލީފްލެޓްތަކާއެކު ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައި ވެ އެވެ.

މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ދާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ސައުދީން އަންނަނީ ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ހައްޖުގެ ބައިވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް އެކަނިވެސް 115 ޓީމު އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް ސައުދީން ބުނެ އެވެ.

މިއަހަރު ގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް 1.8 މިލިޔަން މުސްލިމުން ސައުދީއަށް ދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައި ވެ އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©