Fri, 3 April, 2020, 7:07 am
އަފްގާނުގައި ބަހަކަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އަފްގާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި އާންމުން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ބަހަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

މީޑީއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން، މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނެވެ. ހާދިސާގައި 40 މީހަކު ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ.

އެ ހަމަލާގެ ޒިންމާ އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އުފުލާފައި ނުވާއިރު އެފަދަ ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ އާންމުގޮތެއްގައި އުފުލަނީ އެގައުމުގައި އުޅޭ ތާލިބާނު ޖަމާއަތުންނެވެ.

އަދި މިފަހަކަށް އައިސް ތާލިބާނުން އަންނަނީ ކާބުލްގައި މިފަދަ އެތައް ހަމަލާތަކެއް ދެމުންނެވެ. އެގޮތުން އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދޭ ހަމަލާތަކުގައި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 232 އާންމުންވަނީ މަރުވެފައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.