ޝަހީދާ
31 July 2018
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

އަފްގާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި އާންމުން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ބަހަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

މީޑީއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން، މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނެވެ. ހާދިސާގައި 40 މީހަކު ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ.

އެ ހަމަލާގެ ޒިންމާ އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އުފުލާފައި ނުވާއިރު އެފަދަ ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ އާންމުގޮތެއްގައި އުފުލަނީ އެގައުމުގައި އުޅޭ ތާލިބާނު ޖަމާއަތުންނެވެ.

އަދި މިފަހަކަށް އައިސް ތާލިބާނުން އަންނަނީ ކާބުލްގައި މިފަދަ އެތައް ހަމަލާތަކެއް ދެމުންނެވެ. އެގޮތުން އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދޭ ހަމަލާތަކުގައި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 232 އާންމުންވަނީ މަރުވެފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©