ޝަހީދާ
02 August 2018
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ސައުދީއަށް ދާ ހައްޖުވެރިންނަށް އެހޭތެރިވުމުގައި 120 ކަނބަލުން ގައިޑުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެކަމުގައި ސައުދީން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

ސައުދީން ބުނެފައިވަނީ އެ 120 ގައިޑުންގެ އިތުރުންވެސް ހައްޖާއި ގުޅުންހުރި އެކި އެކި މަސައްކަތްތަކުގައި އިތުރު ކަނބަލުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށެވެ.

ހައްޖުގެ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަނބަލުންގެ ޓީމުގެ ސުޕަވައިޒަރު ލީނާ ކާޝިމް ބުނެފައިވާގޮތުގައި ނުވަ ދާއިރާއެއްގައި މި އަހަރު ކަނބަލުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ އެވެ.

ސައުދީން އަންނަނީ ކަނބަލުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ގަރުކަނަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން ކަނބަލުންނަށް ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި ވެ އެވެ. އަދި ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައްވެސް އަންނަނީ ސައުދީގައި މިހާރު ބާއްވަމުންނެވެ.

ސައުދީގައި ކަނބަލުން ބާރުވެރި ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ 2030 އަށް އެ ގައުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©