Sun, 31 May, 2020, 12:09 pm
ހޫނު ފެން ތެއްޔެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުނު ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރާ ހަނގުރާމަކުރަނީ!
87

ޔުކްރެއިންގައި ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި ހޫނު ފެން ތެއްޔެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި ދެ އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިއްޖެއެވެ.

ޔުކްރެއިންގެ ހުޅަނގުގައި އޮންނަ އަވަށެއްގައި ހިނގި އެ ހާދިސާގައި އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ އިވާން މަލެޓިޗްގެ ހަށިގަނޑުގެ 70 ޕަސެންޓް ވަނީ ފިހިފައެވެ.

ޗެރިޓީ ވޮލަންޓިއަރަކު ނަގާފައިވާ ހިތްދަތި ފޮޓޯއެއްގައި ފެންނަނީ، ލިވިއު ސިޓީގައި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އައިސީޔޫގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ އިވާންގެ ބޮލުން ފެށިގެން ހަށިގަނޑުގެ ބޮޑު ބައެއްގައި ބެންޑޭޖް ކޮށް، ލެއިން ފޯވެފައި އޮއްވައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އެ ހާދިސާ ހިނގީ، ތެއްޔެއްގައި ފެން ކެއްކުމަށްފަހު ބަނދިގޭގެ ބިންމަތީގައި ބަހައްޓާފައި އިވާންގެ މަންމަ ޕާނެއް ގަންނަން ފިހާރައަށް ދިޔަ ވަގުތެވެ.

“އިވާން އޭރު އުޅުނީ ގޭތެރޭގައި ކުޅެން. އޭނާގެ ބޮޑަށް ހުންނަ ކުއްޖާ އޭރު އިނީ ކާޓޫން ބަލަން. އަހަންނަށް ހީވަނީ އޭނާއަށް ނޭނގި ބަދިގެ ތެރެއަށް ވަދެ ފެން ތެލީގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުނީހެން،” ހަތަރު ކުދިންގެ ބައްޕަ އިވަނާ މަލެޓިޗް މީޑިއާތަކަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭނާ ބުނިގޮތުގައި، ދަރިފުޅު ފެން އެއްޗަށް ވެއްޓުނުކަން އެނގުނީ އޭނާގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު އިވުމުން ގޮސް ބެލިއިރު ކަމަށެވެ. އަދި ވަގުތުން ތެލީގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައި އޮތް އިވާން ނެގުމަށްފަހު އޭނާގެ ގަޔަށް ފިނިފެން އެޅި ކަމަށް އިވަނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

އިވާން ބައްލަވާ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުންދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އިވާންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދެއް ޑޮކްޓަރުންގެ ވެސް ނެތެވެ.

“އަހަރެންގެ ހިތް ފަޅައިގެން ގޮސްފި. މިކަމާ ގުޅިގެން އަހަރެންގެ ނަފްސަށް ވެސް މާފެއް ނުކުރެވޭނެ،” އިވާންގެ ގާތު އިނދެ އޭނާގެ މަންމަ ބުންޏެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.