މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
29 April 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

އެތައް ގައުމަކުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ޖަމާއަތުގެ އިސް ލީޑަރު އިބްރާހިމް އަބޫ ބަކްރު ބަޣުދާދީގެ ވީޑިއޯއެއް އެ ޖަމާއަތުން އާންމުކޮށްފިއެވެ.

އައިއެސްގެ މީޑިއާ ނެޓްވޯކަކުން އާންމުކުރި އެ ވީޑިއޯއަކީ ފަސް އަހަރަށްފަހު ބަޣުދާދީ ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯއެވެ.

މީގެ ކުރިން އެއް ފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ނުވަތަ ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ފެތުރުނު ބަޣުދާދީގެ 18 މިނެޓްގެ އެ ވީޑިއޯގައި އޭނާ ފެނިގެންދަނީ ނުރަ ޖަހާފައިވާ ބޮޑު ތުނބިއަކާއެކު ބިންމަތީގައި ފައި ވަށްކޮށްލައިގެން އިންނަ މަންޒަރެވެ.

އަދި ކަޅު ކުރުތާއެއްގެ މަތިން ވެސްޓެއް އަޅައިގެން އިން ބަޣުދާދީ ކައިރީގައި މެޝިން ބަޑިއެއް ފެނެއެވެ.

އޭޕްރިލް މަހު ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ އެ ވީޑިއޯއަކީ ކޮންތަނަކު ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއެއްކަން އަދި ދެނެގަނެވިފައި ނުވި ނަމަވެސް، ވީޑިއޯގައި ބަޣުދާދީ ވަނީ ލަންކާއަށް މިފަހުން ދިން ހަމަލާއަށް ވެސް އިޝާރާތް ކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާދިން މީހުންނަށް އެ ވީޑިއޯގައި ބަޣުދާދީ ތައުރީފު ކޮށްފައިވާއިރު، އައިއެސް ޖަމާއަތުގެ މީހުން މަރާ އެ ގުރޫޕުގެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްގެން އުޅޭ މީހުންގެ ފަރާތުން ބަދަލު ހިފާނެ ކަމުގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ވެސް އޭނާ ވަނީ ދީފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©