Thu, 28 May, 2020, 9:30 am
ކޮލަމްބޯގެ ބަައެެއްް ބްރިޖްތަކަށް ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭކަމުގެ އިންޒާރު!
11

ކޮލަމްބޯގެ ބަައެެއްް ބްރިޖްތަކަށް ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ލަންކާ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

ލަންކާގެ މީޑިޔާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ފުލުހުން ބުނީ، ކޮލަންބޯގެ އެކި ބްރިޖްތަކަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅޭކަމުގެ އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓްތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮލަމްބޯގެ އެކި ސްޓޭޝަންތަކަށް އިތުރު ސިފައިން ފޮނުވުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ކޮލަންބޯގެ ކޯރުތައްް ޕެޓްރޯލް ކުރުމަށް ވެސް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާތައް ކޯޑިނޭޓް ކުރުމަށް ލަންކާ ސިފައިން މިހާރު ވަނީ ޚާއްސަ ކޮމާންޑް ސެންޓަރެއް ވެސް ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ.

ލަންކާގައި ފުލުހުންގެ ސަލާމަތީ ބާރުތައް ވަރުގަދަކޮށް، މިހާރު ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އިތުރުން ޗެކް ޕޮއިންޓްތަކުން މީހުން ޗެކް ކުރަމުންދެއެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ގޭގެއިންނާއި މީހުންއެއްވާ ތަންތަނުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޮވާތަކެއްޗާއި ހަތިޔާރު އަތުލައިގަނެފައި ވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ލަންކާގައި މަގުތަކާއި އާންމުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނާއި ދުއްވާ އެއްޗެއްސަށް އަރާއިރު ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކަންފަތް ފޮރުވޭ ގޮތަށް ބުރުގާ އަޅައިގެންނާއި މޫނު ބުރުގާއެޅުމުގެ އިތުރުން ފުލް ފޭސް ހެލްމެޓު އެޅުންވެސް މިހާރު ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ.

ލަންކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާގައި 250 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.