ނަސްވާ ހަސަން
07 May 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

މިދިޔަ މަހު 21 ވަނަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ރޭވި އެންމެން ވާނީ ހައްޔަރުކުރެވިފައި ނުވަތަ މަރުވެފައި ކަމަށް އެގައުމުގެ އެކްޓިން ޕޮލިސް ޗީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަދުވަހު ލަންކާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާއިން އާންމު ކުރި އޯޑިއޯ މެސެޖެއްގައި އެކްޓިން ޕޮލިސް ޗީފް ޗަންދުރާ ވްރަމަރަތްނޭއާއި ހަވާލާދީ މީޑިޔާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުގައި ލަންކާގެ އީސްޓާ ސަންޑޭއާއި ދިމާކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ ރޭވި މީހުން މިހާރު ވާނީ ހައްޔަރުކުރެވިފައި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން އެއްބަޔަ ހަމަލާދިނީ އަމިއްލައަށް ދާނުން ފިދާވެގެން ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ފުލުހުން ހިނގި އޮޕަރޭޝަން ތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޮވާތަކެއްޗާއި ހަތިޔާރުް އަތުލައި ގެންފައިވާ ކަމަށާއި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ތަހުޤީޤުތައް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިޔަށް ކަމަށް ޗަންދުރާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ލަންކާއަށް ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން 250 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ހޯދާ މީހުންނާއި ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުން ހިމެނޭގޮތަށް 150 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©