Thu, 28 May, 2020, 8:31 am
ދަތިކުރުންތަކާއެކު ވެސް ރޯދައިގެ ފުރަތަމަ ހުކުރު ނަމާދަށް އަލް އަގްސާ ފުރާލައިފި
63

އިސްރާއީލުން ސެކުރިޓީއަށްޓަކާ ބުނެ ގާއިމްކޮށްފައިވާ ހުރަސްތަކާއެކު ވެސް މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ހުކުރު ދުވަހު، އެތައް ހާސް ބަޔަކު ގުދުސްގައި ހުންނަ މަސްޖިދުލް އަލް އަގްސާއަށް ޖަމާވެ ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ހުކުރު ނަމާދު ކޮށްފިއެވެ.

އަލް މަސްޖިދުލް އަގްސާ އަކީ މުސްލިމްގެ ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ މުގައްދަސް ބިނާއެވެ. އަދި  ޔަހޫދީން ބުނާގޮތުން އެމަތިވެރި މިސްކިތަކީ އެމީހުންގެ ފައްޅިއެކެވެ.

އަދި މަސްޖިދުލް އަގްސާ ހުންނަނީ އިސްރާއީލުން ވެރިވެގަނެ، ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައި ބުނާ ގުދުސްގައި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އުޅޭ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހަކު އެ މިސްކިތަށް ދިއުމަށް އޮންނަ ހުރަސްތައް އިސްރާއީލުން ނަމެއްގައި ލުއިކޮށްދެއެވެ.

އެގޮތުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އެ ތަނަށް ވަދެވެނީ ވަރުގަދަ ސެކިއުރިޓީތަކެއް  ޗެކްކުރުމަށްފަހުއެވެ. އަދި އުމުރުން 40 އަހަރުން މަތީގެ ފިރިހެނުންނަށާއި 12 އަހަރު ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް އެތަނަށް ވަދެވެނީ ހުކުރު ދުވަހު އެކަންޏެވެ. އަންހެނުންނަކަށް ހުރަސްތަކެއް ނޯވެއެވެ.

ގުދުސްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާމިކް ވަޤްފު ޖަމިއްޔާއިން ބުނީ، މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދަށް 180،000 މީހުން ޖަމާވި ކަމަށެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ހުކުރު ނަމާދާ އަޅާބަލާއިރު 50 ޕަސެންޓަށްވުރެ މަތި އަދަދެއް ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން އަލް އަގްސާ މިސްކިތަށް ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް މިއަދުގެ ހެނދުނު ހެނދުނާ، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ފުރޮޅުލީ ގޮނޑީގައި ވެސް އެތައް ބަޔަކު ކިއު ހެދި ކަމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އޭއެފްޕީގެ ފޮޓޯގުރާފަރަކާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ވަޤްފުގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އައްޒާމް އަލް ކާތިބް ވިދާޅުވީ، މަސްޖިދުލް އަގްސާއަށް މިއަދު އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޖަމާވީ ވެސް، ޔަހޫދީ އިސްރާއީލު ސިފައިން އެތައް ސެކިއުރިޓީ އަކާއި ޗެކްޕޮއިންޓެއް ކަނޑަތުކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. އަދި ހުކުރު ނަމާދުގައި އެއްވެސް ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގާފައިނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ޑިފެންސް ފޯސްއިން ބުނާގޮތުގައި، މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދަށް ދިއުމަށް ހުޅަނގު އައްސޭރީން އިސްރާއީލަށް 75000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ އެތެރެވެފައެވެ.

އަދި މަސްޖިދުލް އަގްސާއަށް އަޅުކަން ކުރާ މީހުންނަށް ދިއުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށާއި ހަމަނުޖެހުމަކަށް ޖާގަ ނުދިނުމަށް އެތައް ސަތޭކަ އޮފިސަރުންނަކާއި ބޯޑަރު ފުލުހުންނެއް ނެރުނު ކަމަށް އިސްރާއީލުގެ ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.