މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
11 May 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ނިއު ދެއްލީ/ ސްރިނަގަރު، އިންޑިއާ (ރޮއިޓާސް) – އިންޑިއާގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ “ޕްރޮވިންސް”އެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ޖަމާއަތުން ބުނެފިއެވެ.

އައިއެސް ޖަމާއަތުން އެކަން ހާމަކުރީ، ހަނގުރާމަވެރިންތަކަކާއި އިންޑިއާގެ ސަލާމަތީ ފައުޖުތަކާ ދެމެދު ކަޝްމީރު ސަރަހައްދުގައި ހިނގި ކުރިމަތިލުންތަކެއްގައި އައިއެސް ޖަމާއަތާ ގުޅުންހުރި ހަނގުރާމަވެރިއަކު މަރުވުމުންނެވެ.

އައިއެސްގެ އަމަގް ނިއުސް އެޖެންސީން ހުކުރު ދުވަހު ބުނީ، އިންޑިއާގައި ގާއިމްކުރި ޕްރޮވިންސްގެ ނަމަކީ “ވިލަޔާ އޮފް ހިންދް” ކަމަށެވެ.

އަދި ކަޝްމީރުގެ ޝޮޕިއަން ޑިސްޓުރިކްޓުގައި އޮންނަ އަމްޝިޕޯރާ ސަހަރުގައި ހިނގި ކުރިމަތިލުންތަކުގައި އިންޑިއާގެ ސިފައިންނަށް ހަމަލާދިނީ އެ ޖަމާއަތުން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އައިއެސް އިން މިހެން ބުނެފައިވާއިރު، އިންޑިއާގެ ފުލުހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ޝޮޕިއަންގައި ހިނގި ކުރިމަތިލުންތަކެއްގައި އިޝްފާގް އަހުމަދު ސޮފީ ނަމަކަށް ކިޔާ ހަނގުރާމަވެރިއަކު މަރުވެފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

އައިއެސް ޖަމާއަތުން އިންޑިއާގައި ޕްރޮވިންސެއް ގާއިމްކުރިކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، އިރާގު އަދި ސީރިއާގެ އެތައް ހާސް ސަރަހައްދެއް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން އުޅުނު އައިއެސް ޖަމާއަތް ބަލިކޮށް، މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހުގެ ތެރޭގައި އެ ސަރަހައްދުތަކުން ވަނީ ނެރެފައެވެ.

އަދި އޭގެ ފަހުން ވެސް އައިއެސް ޖަމާއަތުން ވަނީ ޖާނު ގޮއްވާލައިގެން އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ ނަގައިފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ސްރީ ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާވެސް އައިއެސް ޖަމާއަތުން ވަނީ އުފުލައިފައެވެ.

އެ ހަމަލާތަކުގައި 253 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، ހަމަލާއަށްފަހު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނި އައިއެސްގެ އިސް ލީޑަރު އިބްރާހިމް އަބޫ ބަކްރު ބަޣުދާދީގެ ވީޑިއޯއެއް ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. އެ ވީޑިއޯގައި ސްރީ ލަންކާގައި ހަމަލާދިން މީހުންނަށް ބަޣުދާދީ ވަނީ ތައުރީފް ކުރައްވައިފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©