ނަސްވާ ހަސަން
18 May 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތައް ތެރެއިން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓްސް (އައިއެސް) ޖަމާއަތާއިއެކު ސީރިއާގައި ހަނގުރާމަކުރަން ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން މީހުންދަނީ ރާއްޖެއިން ކަމަށް ސްރީލަންކާގެ އާމީ ޗީފް މަހޭޝް ސެނަނަޔާއޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ އެހެން ވިދާޅުވ އިންޑިއާގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ “އިންޑިއާ ޓުޑޭ” އަށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިން ޓީވީ އިންޓަވިއުއެއްގަ އެވެ. އާމީ ޗީފް މަހޭޝް ވިދާޅުވީ އައިއެސް އާއިއެކު ސީރިއާގައި ހަނގުރާމަކުރަންދާ ދިވެހިން، އެގައުމަށް ދަނީ ލަންކާމަގުން ނުވަތަ ލަންކާގައި މަޑުކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އޭގެ މާނައަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެއީ މަގު އޮޅުވާލުމުގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކުރާ އަމިއްލަ ގުޅުން ތަކެއްގެ ތެރެއިން ހިންގާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށެވެ.

ލަންކާ އާމީ ޗީފް އެހެން ފާހަގަކުރެއްވީ އައިއެސްއާ ގުޅުން އޮތް ބަޔަކު، މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާތަކަކީ ޕާކިސްތާނުގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމެއްތޯ ނޫސްވެރިޔާ ކުރި ސުވާލަކަސް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

އެޔަށް ސީދާ ޖަވާބު ދެއްވަމުން އާމީ ޗީފް ވިދާޅުވީ، އެ ހަމަލާތަކަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓެރަރިސަމްގެ އަމަލަކަށް ވާތީ އެއީ ޕާކިސްތާން އިން ބައިވެރިވާކަން ސީދާ އޮތް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުބުނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާއަށް ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން 250 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ހޯދާ މީހުންނާއި ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުން ހިމެނޭގޮތަށް 150 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ލަންކާގެ އެކްޓިން ޕޮލިސް ޗީފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެގައުމަށް ދިން ނުރައްކާތެރި ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ރޭވި އެންމެން ވާނީ ހައްޔަރުކުރެވިފައި ނުވަތަ މަރުވެފައި ކަމަށެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©