މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
12 June 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންގެ ބިމަށް ވެރިވެގެންފައިވާ ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ހިންގާ ރަހުމުކުޑަ އަމަލުތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނެތެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

ކުށެއް ނެތް ފަލަސްތީން ރައްޔިތެއްގެ ލޭ އޮހޮރާނުލާ އަދި ނިކަމެތިކޮށްނުލާ އެންމެ ދުވަހެއް ވެސް ނުދެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރަށް އެކަނި ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް، އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ ހަމަލާތަކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 300 ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލައިފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި މައުސޫމް ކުޑަކުދިންނާއި ސިއްހީ އޮފިސަރުން ހިމެނޭއިރު އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ މީހުން ވެސް މަދެއްނޫނެވެ.

ޒަހަމްވި މީހުން އުފުލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާއެއް އަމާޒުވެ މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދިޔަ ފަލަސްތީންގެ އެމްބިއުލާންސް އޮފިސަރަކު މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ.

ފަލަސްތީނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރެޑް ކްރެސެންޓް ޖަމިއްޔާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުހައްމަދު އަލް ޖުދެއިލީ ނަމަކަށް ކިޔާ އުމުރުން 36 އަހަރުގެ އެ މީހާގެ މޫނަށް އަމާޒުކޮށް އިޒްރޭލުގެ ސްނައިޕަރަކު ބަޑި ޖެހީ އުތުރު ޣާޒާ ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން، މިދިޔަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަސްވީ ހުކުރު ދުވަހު، ޖުދެއިލީ ގަޔަށް އިޒްރޭލުން ބަޑި ޖެހީ، އެދުވަހު ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން ނުކުމެ ކުރި މުޒާހަރާގައި އަނިޔާވި ބަޔަކަށް ސިއްހީ ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށެވެ.

އޭނާގެ ކަށުކަމާ ކެމީގެ ކަންތައް އިއްޔެ ބޭއްވިއިރު، އޭނާގެ ހަތަރު ކުދިން މިއަދު ވަނީ ޔަތީމުވެފައެވެ. ލޯބިވާ ބައްޕަ ޝަހީދުވީ ކުށެއް ކޮށްގެންނެއް ނޫނެވެ. ދަރިންގެ މުސްތަގްބަލަށް ފުރާނަ އަތްމައްޗަށް ލައިގެން ގައުމީ ހިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށެވެ. އެކުދިން މިއަދު އަޅާނެ ކަރުނަ އިހުސާސް ކުރެވޭތޯއެވެ.

ޖުދެއިލީގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން ވެސް ފާހަގަވީ އެ މަންޒަރެވެ. އޭނާގެ ހަތަރު ކުދިން ތިބޭއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ހުންނަ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ފެނުނު މަންޒަރުން ހިތައް އަސަރުކުރުވިއެވެ. ގައިން ހީބިހި ނެގުވިއެވެ.

ފަލަސްތީންގެ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ޤުދުސް ނިއުސް ނެޓްވޯކަށް އަޕްލޯޑް ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއެއްގައި ފެންނަނީ ޝަހީދުވި ޖުދެއިލީގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް ކުރިއަށްދާ ވަގުތު ގިނަ ބަޔަކު އޭނާއަށް ފަހުގެ އިހްތިރާމް އަދާކުރަމުންދާ ތަނެވެ. ހުދު ފޮތިން އޭނާ ނިވާކޮށްފައި އޮތްއިރު ގިނަ ބަޔަކު ދިޔައީ އޭނާއަށް ފަހުގެ ލޯތްބާއި އިހްތިރާމް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ބޮސްދެމުންނެވެ.

ވީޑިއޯގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ޝަހީދުވި މީހާގެ ދަރިފުޅު ގިސްލާ ރޯ ހާލުގައި އޭނާގެ ބައްޕަ ދެކިލުމަށް އެތަނަށް ވަންނަތަން ފެނެއެވެ. މީހަކު އެ ކުއްޖާ އުރައިގެން ހުރިއިރު، “ބާބާ، ބާބާ” އޭ ކިޔާ އެ ކުއްޖާ ރޯ އަޑު އިވެއެވެ.

އެ ވީޑިއޯއާއެކު ޤުދުސް ނިއުސް ނެޓްވޯކުން ބުނެފައިވަނީ، އެއީ ޝަހީދުވި މީހާގެ ދަރިފުޅު، އޭނާގެ ބައްޕަ ގައިގަ އެންމެ ފަހު ބައްދާލުން ބައްދާލުމަށް ރޮމުންދިޔަ މަންޒަރު ކަމަށެވެ. ލޮލުން ކަރުނަ ހިލި ފެންކަޅި ކުރުވައިފި ދެއްތޯއެވެ.

މިއީ މީޑިއާތަކަށް ތިލަވާ މަދު މަންޒަރުތަކެކެވެ. ގުދެއިސީ ފަދައިން ފަލަސްތީންގެ އެތައް ބައްޕައިންނެއް މިއަދު ޝަހީދުކޮށްފިއެވެ. އެ ބައްޕައިންގެ ލޯބިވާ އެތައް ދަރިންނެއް ޔަތީމު ކޮށްފިއެވެ. ނިކަމެތި ހާލައިގެން އުޅެން މަޖުބޫރުކޮށްފިއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©