Fri, 5 June, 2020, 2:06 am
ޑުވޭން ޖޯންސަން އާއި 12 އަަހަރުވީ ލޯބިވެރިޔާ، ލައުރެން ކައިވެނިކޮށްފި
2

ޑުވޭން ޖޯންސަން (ދި ރޮކް) އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ލައުރެން ހަށިއަން ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ.

ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާ 12 އަހަރުވީ ލޯބިވެރިޔާއާ ކައިވެނިކުރިކަން ޖޯންސަން އިއުލާންކުރީ އޭނާ މިއަދު ކުރި އިންސްޓަގުރަމް ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

އަނބިމީހާ އާއި ކުރީގެ ޅިޔަނު ހިރަމް ގާސިއާ ޓެގްކޮށް، ހަވާއީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ކައިވެނި ހަފްލާގެ ފޮޓޯއަކާއެކު ޑުވޭންގެ 154 މިލިއަން އިންސްޓަގުރަމް ފޮލޯވަރުންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ފޮޓޯގައި ބުނެފައިވަނީ “އަހަރެމެން ގަބޫލުކޮށްފިން” ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 47 އަހަރުގެ ޖޯންސަން އާއި 34 އަހަރުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު ހަށިއަންއާ ބައްދަލުވީ 2006 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި 2007 ވަނަ އަހަރު އެ ދެ މީހުން ލޯބީގެ ގޮތުން ރައްޓެހިވިއެވެ. އެއީ ޖޯންސަން އާއި އޭނާގެ ކުރީގެ އަނބިމީހާ ޑެނީ ގާސިއާ ވެރިވުމަށްފަހުއެވެ.

ޖޯންސަން އާއި ހަށިއަންއަށް ދެ ކުދިން ލިބިފައިވެއެވެ. އެއީ ޖޭސްމިން 3 އަހަރު އަދި ޓިއާނާ 1 އަހަރުއެވެ. އަދި ކުރީގެ އަނބިމީހާ ގާސިއާއަށް 18 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިފައިވެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.