Sun, 23 February, 2020, 4:29 am
ސްރީލަންކާގައި މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު އިއުލާންކުރި ކުއްލި ހާލަތު އުވާލައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހުގެ 21ވަނަދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަށްފަހު އެ ޤައުމުގައި އިޢުލާންކުރި ކުއްލި ހާލަތު އުވަލައިފިއެވެ.

ސްރީ ލަންކާގެ ފައްޅިތަކާ މަތީ ފަންތީގެ ހޮޓާތަކަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން މި ހަމަލާތަކުގައި 250އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު މި ޙަމަލާ ދީފައިވަނީ ސްރީލަންކާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ޖަމާޢަތަކުންކަމަށް ސްރީ ލަންކާއިންވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ޙަމަލާތަކަށްފަހު ސްރީ ލަންކާގައި އިޢުލާންކުރި ކުއްލި ޙާލަތުގެ ދަށުން އެ ޤައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް އިތުރު ބާރުތަކެއް ލިބިގެންދިޔައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މި ޙަމަލާއާ ގުޅުން ހުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލާ ސުވާލުކޮށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ހިމެނެއެވެ.

ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ތަހްގީގު ކުރަމުންދާ ސްރީލާ ފުލުހުންގެ ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެރިޔާ ރަވީ ސެނެވިރަތުނަ އެގައުމުގެ ޕާލިމެންޓްގައި ވާހަކަދައްކަމުން ވިދާޅުވީ، ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދިނީ އައިއެސް ޖަމާއަތުގެ ހަރަކާތްތަކުން ހިތްވަރު ލިބިގެން ސްރީލަންކާގެ ގްރޫޕަކުން ކަމަށާއި، އެކަމާއި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ޖަމާއަތާ ސީދާ ގުޅުމެއް ނުވާކަމަށެވެ.

އަދި ކުއްލި ޙާލަތާ ގުޅުން ހުރި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރަން ހުއްޓާލި ނަމަވެސް އެ ޤައުމުގެ ދާޚިލީ ސަލާމަތީ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެ ޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ފުލުހުންނަށް އެހީވަމުންދާނެކަމަށްވެސް ސްރީ ލަންކާގެ ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.