Sun, 23 February, 2020, 4:01 pm
އެމޭޒަން ޖަންގަލީގައި އަދަމުންދާ އަލިފާން ގަނޑު ނިއްވާލުމަށް ބްރެޒިލް ސިފައިން ނެރެނީ

އެމޭޒަން ޖަންގަލީގައި އަދަމުންދާ އަލިފާން ގަނޑު ނިއްވާލުމަށް ބްރެޒިލްގެ ސިފައިން ނެރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

މިހުއްދަ ބޮލްސޮރާނޯ އެންމެ ފަހުން ދިނީ އެމެޒަން ޖަންގަލީގެ އަލިފާނުގެ މައްސަލަ ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސް ގައުމުތަކުގެ ފިއްތުއްތައް ކުރިމަތިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ފްރާންސާއި އަޔަރލޭންޑުންވަނީ މި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބްރެޒިލްގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ނުކުރާނަމަ، ދެކުނު އެމެރިކާގެ ޤައުމުތަކާ އެކު ވެވޭ ވިޔަފާރީގެ ބޮޑު އެއްބަސްވުމެއް ރެޓިފައިނުކުރާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފިންލޭންޑުން ވަނީ ބްރެޒިލް އިން ގެރިމަސް  އެތެރެ ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ޖަންގަލިތަކުގައި އަލިފާން ރޯވުމަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ހިނގާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެމެޒަންގައި ރޯވުމުން ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.