Sat, 18 January, 2020, 2:41 pm
އެމަޒޯން އިން ޕްލާސްޓިކް އާ ދުރަށް

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އެއްލާލާ ޕްލާސްޓިކް، ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް، އިންޑިޔާގައި ބޭނުން ނުކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އޮންލައިން ވިޔަފާރި އެއް ކަމަށްވާ އެމަޒޯން އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އިންޑިޔާގައި ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކްއާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކެންޕެއިންއާ ގުޅިގެން އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުންވަނީ އޮންލައިން ވިޔަފާރިތަކަށް އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އެއްލާލާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ނުކުރުމަށް އަންގާފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އެމަޒޯން އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިއަންނަ އަހަރު ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އެއްލާލާ ޕްލާސްޓިކް އެމަޒޯން އިން ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމަޒޯން އިން މީގެ ކުރިން ޕާރްސަލް ޑެލިވަރ ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަނީ ޕްލާސްޓިކެވެ. އެމަޒޯން އިން ބުނެފައިވަނީ އަންނަ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ޕްލާސްޓިކްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ކުރާނީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ތަކެތި ކަމަށެވެ.

އަންނަ މަހުގެ 2 އިން ފެށިގެން އިންޑިއާ އިން ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް ފަށާއިރު، ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އެ ގައުމުގައި އަހަރަކު 14 މިލިއަން ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ކުނި އުފެދެ އެވެ. އަދި އޭގެ 40 ޕަސަންޓް ހިއްސާކުރަނީ އޮންލައިން ވިޔަފާރިތަކެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.