Wed, 8 April, 2020, 10:14 pm
އެމެޖެންސީގައި ފްލައިޓް ޖައްސަން ޖެހުނީ ކެޕްޓަން އަތުން ކޮފީ ތަށި ވެރުމުން

ޖަރުމަުން މެކްސިކޯއަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ކޮރިޑޯ އެއަރލައިންގެ އެއަރބަސް A3300 ގެ ފްލައިޓްގެ ކޮންޓްރޯލަރގެ ތެރެއަށް، ފްލައިޓްގެ ކެޕްޓަންގެ އިހްމާލުން ކޮފީ އެޅިގެން އެމެޖެންސީގައި ލޭންޑްކޮށްފިއެވެ.

އެއަރ އެކްސިޑެންޑްސް އިންވެސްޓިގޭޝަން ބްރާންޗް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެމަރޖެންސީގައި ފްލައިޓް ޖައްސަން ޖެހުނީ ކޮންޓްރޯލަރއަށް ކޮފީ އެޅިގެން، ފްލައިޓްގެ ކޮންޓްރޯލް ގެލިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން ކަމަށެވެ.

ފްލައިޓްގެ ކޮންޓްރޯލަރ ތެރެއަށް ކޮފީ އެޅިފައިވަނީ އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ޕައިލެޓެއްގެ އަތުންނެވެ. މިޕައިލެޓަކީ 13،000 ގަޑިއިރުގެ ފްލައިން ހަވަރސްގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ޕައިލެޓެކެވެ.

11 ކެބިން ކްރޫއާއި 356 ޕަސެންޖަރުންނާއެކު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ މި ޕްލައިޓްގެ ކޮންޓްރޯލަރގެ ތެރެއަށް ކޮފީ އެޅިފައިވަނީ ކޮފީ ތަށީގައި މަތި ނުޖަހާ ތަށި ކޮކްޕިޓް ތެރޭގައި ކެޕްޓަންއާ ހަވާލި ވަގުތު ދިމާވި ޓާބިއުލޭންސަކުން ކަމަށް ޕައިލެޓް މައުލޫމާތު ދެއެވެ. މިމައްސަލަ މިހާރު ދަނީ ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންނެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.