Fri, 5 June, 2020, 1:43 am
ޔަތީމުންނަށް ކައްކާ ކާންދިން މަޝްހޫރު “ގްރޭންޑްޕާ” މަރުވެއްޖެ
192

މިއީ ޔޫޓިއުބްގައި މަޝްހޫރު ކައްކާ ޗެނަލެއް ކަމަށްވާ “ގްރޭންޑްޕާ ކިޗަން” ހިންގާ ގިނ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ ކާފަ އަބަދުވެސް ބުނާ ވާހަކައެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އެ ކާފަ ދުނިޔެއަކު ނެތެވެ.

އިންޑިއާގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ހައިދަރްއާބާދުގެ ތެލަންގަނާއަށް އުފަން ނަރަޔަނާ ރެޑީ ނުވަތަ އާންމުންނަށް މަޝްހޫރު ނަމުންނަމަ ގްރޭންޑްޕާ ވަނީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު މަރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ހިތާމަވެރި ހަބަރު، 6 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ސަބްސްކައިބާސް ހިމެނޭ ގްރޭންޑްޕާގެ ޗެނަލް މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކުރީ އިއްޔެއެވެ.

ގްރޭންޑްޕާ “ގްރޭންޑްޕާ ކިޗަން”ގެ ނަމުގައި ޔޫޓިއުބް ޗެނަލް އެއް ފެށީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ނަމަވެސް ފެހި ހުސް ބިމެއްގައި އިނދެ، އެހީތެރިންނާއެކު ކައްކާ ބޮޑެތި ކެއްކުންތަކުން ދުނިޔޭގެ އެތައް ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގްރޭންޑްޕާ ހޯދިއެވެ.

އެގޮތުން 500 ޕެކެޓް މެގީ އިން ކައްކާލި ނޫޑުލިސް ގަނޑާ، ކޭއެފްސީ ސްޓައިލް ކުކުޅާއި އެމެރިކަން ލަޒާނިއާ އާއި ކުކުޅު ބިރިޔާނީ ފަދަ ކެއުންތައް ހަރަދު ކުޑަކޮށް ކައްކާނެ ގޮތާއި އޯރިއޯ ޕުޑިން، ގުލާބް ޖާމު ފަދަ ފޮނި ކެއުންތަކުން ވެސް ގްރޭންޑްޕާ ވަނީ އެތައް ބައެއްގެ ކުޅު ދިޔާ ކޮށްލައިފައެވެ.

ނަމަވެސް ގްރޭންޑްޕާއަށް ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ލިބުނީ ކެއްކުންތައް ކެއްކުމުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު އުކުޅުތަކާއި ކައްކާ އެއްޗެހިތަކުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލް ހަދައިގެން ކައްކަން ފެށި ސަބަބެވެ.

ގްރޭންޑްޕާ ކައްކާ ހުރިހާ ކެއުމަށް އެކީ ހަދިޔާކުރަނީ ޔަތީމުންނަށެވެ.

“ކެއްކުމުން ބެލުންތެރިން މުނިފޫހިފިލުވައި ދިނުމަށްފަހު ކައްކާ އެއްޗެހި އަހަރެމެން ސޮދަގާތް ކުރަނީ ޗެރިޓީތަކައް. އަހަރެމެންގެ އަމާޒަކީ ޔަތީމުންނަށް އެންމެ ބޭނުންވާ އަސާސީ ތަކެތި ކަމުގައިވާ ކާނާ އާއި، އަންނައުނާ، ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ސަޕްލައިތަކުގެ އިތުރުން އުފަން ދުވަހުގެ ހަދިޔާ ދިނުން،” ގްރޭންޑްޕާ ކިޗަންގެ އެކައުންޓުގެ ބަޔޯގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ގްރޭންޑްޕާ އެންމެ ފަހުން ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިން ކެއްކުމަކީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ޗެނަލްއަށް އަޕްލޯޑްކުރި ކްރިސްފީ ޕޮޓޭޓޯ ފިންގާސް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާގެ ސިއްހީ ހާލު ގޯސްވެ، ކެއްކުމުގައި އުޅެފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް މަރުވުމުގެ ހަފްތާއެއް ކުރިން ގްރޭންޑްޕާ ވަނީ އޭނާގެ ސިއްހީ ހާލަތާއި ޗެނަލްއާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކައިފައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.