.
26 November 2014
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

messi

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސްލީގްގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑް ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ ހޯދައިފިއެވެ.މެސީ މިމަގާމް ހޯދާފައިވަނީ ރޭ ބާސެލޯނާ އާއި އަޕޮއެލް ބައްދަލުކޮށް ހަތަރެއް ސުމެއްގެ ނަތީޖާއިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވި މެޗްގައި މެސީ ޖެހި ތިން ލަނޑާއެކު ޗެމްޕިއަންސްލީގްގައި މިހާތަނަށް ހަތްދިހަ ހަތަރު ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. ޗެމްޕިއަންސްލީގްގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑް އޮތީ، ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުރީގެ ތަރި ރައުލް ގޮންޒަލޭޒް އަތުގައެވެ. ޗެމްޕިއަންސްލީގްގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑް މެސީ ހޯދާފައިވާއިރު، މެސީ ވަނީ ސްޕެނިޝްލީގްގައިވެސް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމް ހޯދާފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©