Sun, 29 March, 2020, 2:16 pm
ޕޯޗްގަލް ރަށަށް ދާންޖެހުނުއިރު އުގުއޭ ކުއާރޓަރ ފައިނަލަށް

އުރުގުއޭ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުން ޕޯޗުގަލް ކަޓައިފިއެވެ.

މިނަތީޖާއާއި އެކު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ އުރުގުއޭ ކަށަވަރުކޮށްފައިވާއިރު މި މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އުރުގުއާއިން އިން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ މެޗްގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ލުއިސް ސުއަރޭޒް ނަގައިދިން ހުރަހަކުން މެޗްގެ 7ވަނަ މިނެޓުގައި މިލަނޑު ޖަހާދިނީ އެޑިންސަން ކަވާނީ އެވެ.

ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެންދިޔަ މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފްނިމުނީ އުރުގުއޭއިން ޖެހި ލަނޑާއިއެކު  އެޓީމު ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މެޗްގެ ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން މާގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް ޕޯޗުގަލް އިން ވަނީ ލަނޑެއްޖަހާ މެޗްގެ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު މެޗުގެ 55 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑިފެންޑަރު ޕެޕޭ އެވެ. ޕެޕޭ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ އުރުގުއޭގެ ޕެނަލްޓީއޭރިއާ ތެރެއަށް ގުރޭރޯ ހުރަސްކޮށްލި ބޯޅަ ބޮލުން ކުރިއަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އޭގެ 12 މިނެޓު ފަހުން ކަވާނީގެ ރީތި ގޯލަކާއެކު އުރުގުއޭއިން ވަނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. އުރުގުއޭއިން ދެވަނަ ފަހަރަށް މެޗްގެ ލީޑު ނެގުމުން ޕޯޗުގަލްއިން އެޓީމުގެ ކުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް ޓީމު އެކީގައި ކުރިޔަށްޖެހިގެންކުޅެންފަށާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އުރުގުއޭގެ ވަރުގަދަ ޑިފެންސްލައިނުން ވަނީ ޯޗްގަލްގެ އެޓޭކްތަށް ހުއްޓުވާފައެވެ.

މިރޭގެ މެޗުން އުރުގުއޭ މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާފައިނަލަށް އެޓީމު ގޮސްފައިވާއިރު މިއީ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާއަށް ނުގޮސް ޕޯޗުގަލް ކެޓި ތިންވަނަ ފަހަރެވެ. މުބާރާތުގެ ކުއާޓާފައިނަލްގައި އުރުގުއޭ ބައްދަލުކުރާނީ ފްރާންސްއާއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.