Sat, 25 January, 2020, 9:40 am
ވަރުގަދަ ސްޕެއިން ވޯލްޑްކަޕުން އަލްވަދާއުކިޔައިފި

ވަރުގަދަ ސްޕެއިން ބަލިކޮށް ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ކުއާޓާ ފައިނަަލަށް ރަޝިއާ ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

ރަޝިޔާ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ޕެނަލްޓީގައި 3-4 އިން ސްޕެއިން ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

ވޯލްޑަކަޕްގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަފަހަރަށް ކުއާޓާފައިނަލަށް ރަޝިޔާ ދިޔައިރު މިއީ ސްޕެއިން އަތުން ރަޝިއާ މޮޅުވި ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

ގިނަވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ސްޕެއިން އިން ކުޅުނު މި މެޗުގެ 12 ވަނަ މިނެޓްގައި އެޓީމުން ވަނީ ލަނޑެއްޖަހާ މެޗްގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑަކީ ރަޝިޔާގެ ސަރްގޭ އިގްނާޝެވިޗް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ލަނޑެކެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ރަޝިއާއިން ވަނީ ލަނޑެއްޖަހާ މެޗްގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. ސްޕެއިންގެ އޭރިއާ ތެރެއިން ޖެރާޑް ޕީކޭގެ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހުމުން ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް މެޗުގެ 41 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޒޫބާ އެވެ.

ދެ ޓީމުވެސް އެއްވަރެއްގައި އޮވެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނުއިރު ދެވަނަ ހާފްގައި ރަޝިޔާ އިން ވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ޑިފެންސަށް އިސްކަންދީގެން ކުޅެންފަށާފައެވެ. އެހެންނަކަމުން ސްޕެއިން އަށް ރަޝިޔާގެ ގޯލަށް ރަނގަޅު ހަމަލާއެއްދެވޭނެ ގޮތެއް ނުވިއެވެ.

މެޗްގެ 90މިނެޓް ހަމަވިއިރު ގޯލެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވުމުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ދެން ކުޅުނީ 15 މިނެޓްގެ ދެ ހާފެވެ. އެ ދެ ހާފުގައި ގޯލެއް ކާމިޔާބުކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނީ ސްޕެއިންގެ ފޯވާޑް ރޮޑްރިގޯ އަށެވެ. ނަމަވެސް ރަޝިޔާގެ ޕެނަލްޓީއޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ކީޕަރު އަކިންފީވް ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ. އަދި އިތުރުވަގުތުގެ ދެހާފްވެސް ނިމުނީ އެއްޓީމަކަށް އިތުރުލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުގައި އޮވެގެންނެވެ.

އެހެންކަމުން އެންމެފަހުން މެވްގެ ނަތީޖާ ނެރެންޖެހުނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓްގައި ރަޝިއާއިން 4 ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ކުރިއަށް ފޮނުވާލި 5 ޕެނަލްޓީގެ ތެރެއިން ސްޕެއިން އަށް ކާމިޔާބުކުރެވުނީ 3 ޕެނަލްޓީއެވެ. މިއީ މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޕެނަލްޓީ ޖެހި ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

މުބާރާތުގެ ކުއާޓާގައި ރަޝިޔާ ބައްދަލުކުރާނީ ކްރޮއޭޝިޔާ އާއި ޑެންމާކް ބައްދަލުކުރާ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކާއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.